Patent op ‘web-to-print’ natuurlijk zinloos

vp_logo.gifNatuurlijk was de poging van Vistaprint om ‘web-to-print’ te patenteren zinloos, maar heeft de gemoederen in vele landen behoorlijk bezig gehouden. In Nederland liet men dit interessante proces gewoon als ‘niet-terzake-doende’ voorbijgaan.

Al een aantal jaren geleden, toen ‘web-to-print’ nog in de kinderschoenen stond, deed Vistaprint een poging een patent aan te vragen op ‘alles’ wat met dit nieuwe verschijnsel te maken had. In vele Europese landen heeft men behoorlijk wat protest aangetekend tegen het patenteren van een min of meer generieke marketing term, die echter van groot belang zou kunnen zijn voor elk willekeurig grafisch bedrijf, welke via het web printopdrachten zou willen aannemen, verwerken en produceren.

In ons land maakten we er ons niet druk om. Vooruitziende blik dat dit soort onzin het niet zou halen? Geen idee. Ook ik heb me er niet erg druk over gemaakt, maar ook ik acht achteraf gezien, de kans erg klein dat een dergelijk patent zou kunnen hebben kunnen voorkomen dat de term ‘web-to-print’ niet gewoon in elke mogelijke verschijningsvorm evengoed zou worden gebruikt, nog even losstaand van de technologie die er acher zou draaien.

Henk Gianotten heeft dit onderwerp diepgaand bestudeerd en verbaast zich over de gelatenheid van ons land. In een aantal andere Europese landen heeft men zich behoorlijk opgewonden over deze patent aanvraag en ook met succes bestreden.

Of Vistaprint dit hele proces als verkapte reclame voor zichzelf heeft gebruikt, is een gedachte die wel bij mij opkwam. Ze hebben door dit proces alle aandacht naar zich toegetrokken en iedereen weet nu wie Vistaprint is en welke positie zij innemen in de web-to-print markt. Nu maar hopen dat alle kosten van deze vorm van ‘reclame’ lager zijn, dan gewoon een paar advertenties in wat vakbladen.

Wordt niet meer vervolgd?