‘Massa is Kassa’: tijdschriften herleven in het 2.0 tijdperk

Tijdschriften herleven in het 2.0 tijdperk is niet de ondertitel van het onlangs verschenen boek ‘Massa is Kassa’. De ondertitel die de auteurs van GEA en FUSE hebben gekozen, was: ‘Over oude en nieuwe wetmatigheden in ditributie en losse verkoop van tijdschriften’.

Of het boek dat slechts €12,50 kost met mijn subtitel beter zou verkopen, is tweeledig te benaderen. Vooral de on-line goeroes zouden met een portie negatieve gevoelens over het medium papier aangespoord kunnen worden tot het kopen van dit lezenswaardige boek.
Anderzijds zou 2.0 ook kunnen afschrikken bij de conventionele uitgevers, die alleen nog het papier omarmen.

massakassa.pngVoor beide doelgroepen is het zeer de moeite waard om elkaar beter te leren kennen. Tijdschriften zijn springlevend. Natuurlijk zijn er verschuivingen. die merkbaar zijn in verscheidenheid, oplagen en distributie visies. In het boek wordt toegelicht dat in Nederland in totaal een assortiment van ruim 1.400 Nederlandse en 900 buitenlandse tijdschriften aangeboden wordt in zo’n 9.500 tot 10.000 mainstream verkooppunten, zoals de boekhandel, supermarkten, benzinestations en kleinere tabaks- en gemakswinkels. De auteurs André Knol en Patrick Swart leggen daarbij bloot wat de huidige issues zijn rond de distributie en losse verkoop van tijdschriften. De pluriformiteit van de pers staat onder druk en lijkt onomkeerbaar, gegeven de dominante economische wetmatigheden (kosten, opbrengsten, ruimte en positie) in het tijdschriftenschap. Veel titels zijn niet of zeer beperkt beschikbaar via de losse verkoop. Het schapruimtegevecht wordt steeds heviger.

15 mei jl. werd in het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort het boek gepresenteerd, waarin de resultaten zijn weergegeven van een onderzoek uitgevoerd door GEA en FUSE. Dit onderzoek is verricht op initiatief van het Stimuleringsfonds voor de Pers.

De auteurs komen in het boek tot de conclusie dat een virtueel tijdschriftenschap een oplossing in deze problematiek kan geven. Het virtuele tijdschriftenschap biedt zowel uitgevers als adverteerders niet alleen een geheel nieuw kanaal, maar ook een geheel nieuw businessmodel. Een virtueel schap zou wel eens een aardverschuiving kunnen betekenen voor tijdschriftenland. In de perspresentatie wordt dit concept tastbaar gemaakt. Vanzelfsprekend wordt toegelicht wat de impact zal zijn op de nabije toekomst. De eerste initiatieven zijn inmiddels genomen.

Een virtueel tijdschriftenschap is een oneindig groot schap met een pluriform aanbod van nationale en internationale titels. Op basis van gebruikersbehoeften en zoekmogelijkheden is het toegankelijk en zijn tijdschriften vindbaar voor elke behoefte, elk onderwerp, thema, moment of interesse. Door tagging van de titel, de editie, artikel of onderwerp van het tijdschrift wordt het aanbod gekoppeld aan de vraag c.q. behoefte van de eindgebruiker. Het tijdschrift wordt uit voorraad, on demand geprint of digitaal zoals pdf, mobiel of e-paper geleverd (sneller op de deurmat dan een abonnement). Het virtuele tijdschriftenschap zou daarmee een nieuwe impuls kunnen geven in de groei van tijdschriften en advertenties. Adverteerders kunnen tegen een zeer laag bedrag in oplage één op basis van de klantgegevens hun advertentieruimte inkopen in een willekeurige mainstream of niche titel. Marketing, productie en distributie worden collectief georganiseerd. Het virtuele tijdschriftenschap gaat de gehele keten aan, van uitgever tot adverteerder, van producent tot postverzender en van distributeur tot retailer.

bron: InCT, door mij gedeeltelijk bewerkt.