‘Central Station Crossmedia Solutions’: gebundelde ICT krachten binnen de Thieme Grafimedia Groep

Binnenkort in GWDirecteur ICT Albert Noppen wint er geen doekjes om: ‘Met Central Station willen we het crossmediale facilitaire bedrijf van Europa worden’. Samen met commercieel manager Ronald Leusink staan de twee ‘ondernemers’ voor een grote uitdaging onder de Thieme vlag.Voordat we duidelijk hebben wat er met Central Station bedoeld wordt, blikken we eerst even terug naar de historie van ICT binnen Thieme. Noppen: ‘De oorsprong lag in een stafafdeling ICT, die vanuit Rotterdam opereerde, gecombineerd met verschillende lokale initiatieven vanuit een aantal Thieme bedrijven.Al in 2001 werd ’s lands eerste on-line bestelmodule voor drukwerk en digital printing processen ontwikkeld, welke wij nu onder de productnaam EASY verkopen, al dan niet via de Thieme bedrijven of rechtstreeks aan grote opdrachtgevers. EASY is inmiddels een succesvol product bij onder andere Heineken, Stork, ING, ABN-AMRO, Fortis en andere vergelijkbare grotere partijen. In totaal staan 100 EASY on-line applicaties ‘geïnstalleerd’ bij zo een 70 klanten.’In 2006 verhuisde Thieme ICT Services naar Den Haag, waar het nu in een eigen bedrijfspand met zo een 26 medewerkers verschillende applicaties ontwikkelt en onderhoudt, samen met het centrale onderhoud aan hard- en software binnen de groep. Naast EASY nam ook de vraag naar meer crossmediale producten toe. Noppen: ‘Geen van de vestigingen bleek het bouwen van websites zelf ter hand te nemen, waardoor dat soort vraagstukken bij ons werden neergelegd. Dat resulteerde in soms verrassende stukjes samenwerking tussen een Thieme vestiging, reclamebureau, opdrachtgever en ons eigen ICT bedrijf. Inmiddels werken zo een 12 medewerkers aan de bouw van websites in PHP, SQL, Adobe Flex en op basis van een aantal opensource content management systemen.De ICT activeiten van Thieme spelen binnen het spanningsveld van de Thieme vestigingen en een volledig eigen ontwikkelde markt. Noppen: ‘Dat is soms lastig, de belangen zijn zeer divers en het is dan ook vaak politiek manouvreren om de juiste commerciële koers te varen. We willen voorkomen dat onze drukkerijen onze producten als gratis service weggeven aan hun klanten, hoe aantrekkelijk dat ook moge zijn. Dus de geldstroompjes vragen soms om wat improvisatie’.Overigens zijn de diensten richting de Thieme bedrijven niet beperkt tot EASY. Er is veel aandacht voor het optimaliseren van de interne workflows van de bedrijven. Met Prinergy biedt Thieme een modulair workflow systeem, waarmee producties binnen een stuk geautomatiseerde ketenintegratie kunnen worden gerealiseerd. Prinergy wordt door de specialisten geïmplementeerd op basis van een diepgaand onderzoek, waarbij soms zelfs interne organisatorische ingrepen noodzakelijk zijn, om tot het juiste rendement te komen. Noppen: ‘Prinergy is niet te vergelijken met off-the-shelf desktop applicaties voor workflow management, welke overigens ook veel worden toegepast in de Thieme bedrijven. Prinergy is een integraal keten-automatiseringssysteem, dat vergt heel wat meer dan alleen wat hot-folders op een desktop plaatsen’.Triple P MediaTriple P Media werd onlangs overgenomen en maakte deel uit van Triple P, een systeemintegratiehuis op het gebied van netwerken, telecommunicatie en beheer. Triple P Media, voorheen MediaSystemen heeft een lange historie op het vlak van redactionele en advertentionel automatisering bij kranten. Leusink: ‘In de laatste jaren is het roer echter nadrukkelijk omgegooid en is het focus steeds meer komen te liggen op het facilitairen van crossmedia publishing oplossingen.’ Naast kranten- en tijdschriften uitgeverijen is Triple P Media steeds meer gaan werken voor corporate ondernemingen, omroepen en overheden. De kennis van Triple P Media concentreert zich op het vlak van digital asset management en het publiceren hieruit naar print, web en display (narrowcasting).Juist die combinatie van expertise en markten waren voor Thieme aanleiding om met Triple P Media te gaan praten, omdat uitbreiding van die capaciteit wenselijk was. De medewerkers van Triple P Media zullen zich samen met de applicatie specialisten van Thieme ICT Services, Thieme Media ICT en Den Haag Data gaan vestigen in Amersfoort (en Den Haag) voor het einde van dit jaar. En die onderneming gaat Central Station heten. Central Station richt zich volledig op de markt van crossmedia publishing. Vanuit één centraal punt facilitairen ze het digitaal aansturen van de marketing operatie en/of product informatie van klanten dan wel het centraal publiceren naar diverse mediakanalen. Noppen: ‘De kern van deze oplossingen is centraliseren, structureren, metadateren, indexeren, verrijken, ontsluiten, authoriseren, hergebruiken en niet te vergeten publiceren.’Leusink vult aan: ‘De voordelen zijn dus minder handmatig DTP werk, meer tijd voor creatie en strategie, kortere time-to-market, consistente merkbeleving, dynamische prijsaanpassingen, crossmediale communicatie, location based services / regio advertising en digital rights management.’Praktische voorbeelden zijn er genoeg . De workflow software van Censhare, is onder andere geïmplementeerd voor Media Businesspress. ADAM – een krachtig Belgisch media asset management systeem – is speciaal geconfigureerd voor onder andere de catalogi productie van Corporate Express. WoodWing wordt ingezet bij NIKE. Hiernaast wordt Adobe InDesign server ingezet voor het automatiseren van de grafische producties. 3B2 wordt binnen Thieme Media ICT ingezet als engine voor de geautomatiseerde opmaak van zogenaamde gestructureerde documenten. C Nario is een belangrijke partner voor playout naar display en mobile devices, waarmee ook de crossmediale ambities worden waargemaakt.Den Haag DataThieme ICT Services in Den Haag blijft ontwikkelen aan de EASY producten en blijft daarnaast ook websites bouwen voor de klanten van Thieme bedrijven.Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, komt dus ook Den Haag Data, deel uitmakend van de Den Haag Mediagroep, onder de paraplu van Thieme. De propositie van Den Haag Mediagroep is altijd al gericht geweest op de voorkant van het proces, drukken was als het ware een logisch voortvloeisel uit een goede positionering in creatie, prepress en automatisering. Den Haag Data zal worden geïntegreerd in Central Station. Leusink: ‘We letten er echter wel op dat de markt zich op geen enkele wijze verplicht voelt tot one-stop-shopping. Net zoals de positie van Kobalt, zullen ook wij ons volledig onafhankelijk opstellen. Ons doel is het werk van vooral marketing managers in de business-to-business markt te vereenvoudigen. Hun creatieve concepten realiseren wij door slimme geautomatiseerde systemen in te zetten die over de mediakanalen heen, in de juiste effecten resulteren voor onze opdrachtgevers’.Noppen en Leusink willen er een speciaal bedrijf van maken, met een open cultuur, waarin mensen met enthousiaste ideeën zich volop kunnen ontplooien in een platte organisatiestructuur. Als ik nog even terug kom op de Europese ambities lacht Noppen, maar ambiteus zegt hij: ‘Er is in ieder geval in de Benelux geen gelijksoortige onderneming te vinden, dus wat dat betreft zijn er volop kansen’.