‘Leer hengelen naar de vis’

mediaplaza.png‘Leer hengelen naar de vis’, dat is de insteek van de tweedaagse workshop Crossmedia van Media Plaza op 8 en 15 oktober a.s. in Utrecht met trainers Peter Luit en Bram Alkema. Kijk hier voor meer informatie en inschrijving.

Hengelen naar de meer strategische positie van een onderneming, de organisatorische opbouw en het daaruit voortvloeiende communicatiegedrag, zowel naar binnen als naar buiten, is voor velen een te moeizaam traject. Ook crossmedia is leren omgaan met processen. De relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) is bij inzet van crossmediale campagnes een behoorlijk intensieve. Binnen een dergelijk proces is het vooral nodig bij aanvang de juiste mensen in de verschillende fasen van de ontwikkeling bij elkaar te hebben.

Deze training maakt duidelijk hoe je langs projectmatige weg de verschillende uitdagingen in kaart kunt brengen. Een stuk duidelijke theorie over de betekenis van de crossmediale beweging binnen het medialandschap, gevolgd door voorbeelden van de enorme diversiteit die binnen de containerterm crossmedia worden ontwikkeld en een case met rollenspel om inzicht te geven in de eigen praktijksituatie.

Wat heb je dan in twee dagen geleerd? Je eigen uitdagingen in kaart te brengen rondom strategie, organisatie en communicatie. Pas daarna wordt het tijd om in marketing- en campagne thema’s te gaan denken. Met als afsluiting het denken, doen en handelen in mediakanalen.

Bron: Marketingfacts