De verbinding tussen crossmedia en social media – het gesprek…..

Crossmedia was enige jaren het buzzword in vrijwel alle segmenten van het media landschap. De gemiddelde media consument mag het dan misschien allemaal niet meteen merken, maar intussen worden zowel redactionele formules als commerciële formules slim middels diverse elkaar versterkende mediakanalen aangeboden. Wat is het effect van social media binnen deze beweging?

Meewerken aan het onderzoek(je)? Lees door of kies meteen onderaan dit artikel voor de eerste enquête om uw mening in kaart te brengen. Gewoon reageren mag natuurlijk ook, het gaat ook mij om het gesprek…..

gezichten.jpgDaar waar crossmedia vooral ging om ‘relevantie in verhalen’, gaat social media vooral over interactie tussen mensen, die voozover mogelijk, zonder geregiseerd kanaal, met elkaar ‘praten’ over hetgeen hun bezighoudt. Aanvankelijk ontwikkelden de social media gereedschappen zich los van elkaar en waren er geen onderlinge verbindingen. Inmiddels begint dat te veranderen en dat biedt enorme mogelijkheden om boodschappen – ingegeven via één kanaal – geautomatiseerd te verspreiden via meerdere kanalen, waarmee in ieder geval het bereik van het ‘gesprek’ kan worden vergroot.

Bedrijven raken inmiddels gewend aan de inzet van crossmediale methoden en middelen om de juiste markten en mensen te kunnen bereiken. Veelal zijn de ‘verhalen’ die worden uitgezonden primaire content, gericht op de doelstellingen van de onderneming.
Social media voor bedrijven is echter niet een extra ‘push’ kanaal, maar een kanaal om klanten in hun ‘gesprek’ te faciliteren, zonder dat het bedrijf daar zelf een (dominante) rol in speelt.

Dus crossmedia en social media hebben in dat opzicht verschillende doelen. Voor beiden geldt natuurlijk dat een juiste kanaalkeuze wel kan zorgen voor een onderlinge versterking. Social media kunnen wel degelijk worden ingezet om een merkbeleving te versterken. Ook hier geldt dat de kracht van de herhaling de boodschap is. Maar zorgvuldigheid is geboden, zodra de consument de content als ongewenste push gaat ervaren, haakt deze af.

Dus ook bij het maken van gelinkte sociale netwerken is het van belang heel goed te weten welke mensen binnen welke doelgroepen met welke content worden bereikt. Dat is dus niet een klusje tussendoor voor een ICT’er die wel even wat accounts aanmaakt, maar ook niet een klusje voor de receptioniste, die ook alle maailtje met als adres info@bedrijf.nl verwerkt.

Het is wel degelijk een behoorlijke klus op marketing/communicatie niveau en vereist ook regie en redactie, dus naast de meer op langere termijn gerichte crossmediale strategie. Social media vereisen dagelijkse aandacht. Maak dus geen enkel account aan, wanneer je als bedrijf niet de tijd hebt of wilt maken om dat kanaal voor je klanten te faciliteren in hun gesprek. Je aanwezigheid mag niet dwingeld zijn, maar je afwezigheid wordt niet op prijs gesteld.

Ik wil bekijken in hoeverre een (landelijk) en mogelijk (gesubsidieerd) onderzoek(je) kan plaatsvinden om bewegingen op dit gebied in kaart te brengen. Bijgaande enquête is slechts een eerste aanzet tot het in kaart brengen vanvooral meningen. Het invullen wordt zeer op prijs gesteld.