TNO gaat keten e-readers onderzoeken

TNO gaat de ontwikkelingen rondom e-readers in kaart brengen met als doel deelnemers uit de gehele keten met elkaar te laten nadenken over gebruik, dataformat, ketenintegratie en businessmodellen.

irex1000.pngGisteren presenteerde TNO haar plannen aan een select gezelschap van brancheorganisaties (waaronder ook CMBO), uitgevers en retailers. Een lang vooronderzoek ligt ten grondslag aan dit pilot project. De financiering van dit project wordt grotendeels door de deelnemers zelf verzorgd. Gisteren werden de verschillende participatiemodellen verduidelijkt.

Het onderzoek richt zich in het bijzonder op het lezen van boeken op e-raeders op basis van de huidige technologie. iRex, Sony en PlasticLogic zijn de waarschijnlijke fabrikanten die geselecteerd worden voor de pilot. e-Reader software op andere devices, zoals laptop of smartphones wordt niet betrokken in het onderzoek.

Kranten en tijdschriften lijken ook buiten beschouwing te worden gelaten en ook kleur (een belangrijke wens van o.a. tijdschriften uitgevers en adverteerders) maken geen onderdeel uit van dit onderzoek. Dat betekent overigens niet dat ‘slechts’ een onderzoek naar boeken te beperkend zou zijn, juist boeken kennen een dusdanig grote verscheidenheid, dat zeer veel verschillende ‘lees gedragingen’, maar ook markten en ketens in kaart kunnen worden gebracht.

Groot struikelblok is het dataformat van de readers, daarover bestaat nog geen enkel compromis. Een XML variant met een CSS lijkt voor de hand liggend, maar de fabrikanten hebben nog geen gezamenlijke visie over een te nemen besluit. PDF kent zo zijn nadelen voor readers, omdat het zich in de opmaak niet automatisch aanpast aan het formaat van de readers.

Het is overigens jammer dat TNO dit onderzoek ‘achter gesloten deuren’ uitvoert – een beetje 1.0 dus – en dus niet kiest voor een ‘crowd sourcing’ methodiek, waarbij massaal een oproep wordt gedaan om op interactieve wijze via een daardoor geschikte webportal deel te nemen aan het onderzoek.