Wegener krijgt gelijk: Gaspedaal mag niet in databases AutoTrack ‘kijken’

Woensdag 11 februari werd Wegener in het gelijk gesteld dat ‘Gaspedaal’ (Innoweb) onrechtmatige handelingen verricht door te zoeken in de databases van de website van ‘Autotrack’. De rechter noemde het ‘inbreuk op het databankenrecht’.

rechtbank.jpegHet databankenrecht is niet zo maar een wetje. Om voor die juridische classificatie in aanmerking te komen, moet aangetoond worden dat er flink geïnvesteerd wordt in zowel bouw als onderhoud van de databases.
Gaspedaal verweerde zich door te stellen dat het bedrijf niet in één keer de hele database heeft ‘overgenomen’, maar slechts op basis van zoekfuncties per keer een deeltje overnam. De rechter stelde dat het cumulatieve effect ervan geresulteerd heeft in wel degelijk een zeer grote ‘overname’ van de gegevens van Autotrack en dat is onrechtmatig.

De gevolgen van deze uitspraak kunnen verstrekkend zijn. Zoekmachines als Google doorzoeken wereldwijd dagelijks vele miljoenen databases. De rechter maakte in zijn uitspraak geen onderscheid tussen specifieke zoekmachines of zoekmachines van meer algemene aard, zoals Google, Yahoo of Live Search.
Critici veroordelen de houding va Wegener en stellen dat publicaties op het web nu eenmaal onderworpen zijn aan de informatievrijheid op dit medium. Linken en zoeken is nu eenmaal ‘part of the deal’. Er wordt derhalve niet verwacht dat dit vonnis stand zal houden in een mogelijk hoger beroep.
Wegener verweert zich door te stellen dat Google een algemene wegwijzer is op het web, en dus niet direct concurreert met aanbieders van informatie. Gaspedaal verdient geld ten koste van AutoTrack, AutoTrader en AutoScout. Wegener stelt dat Gaspedaal gewoon direct het verdienmodel van AutoTrack om zeep helpt. Volgens ingewijden is dat juridsich gezien een heel andere kwestie dan de toepassing van het databankenrecht. Er kan dan veel beter worden vastgesteld of er gewoon sprake is van ongeoorloofd handelen.