PrintArena bundelt alle druk- en print specificaties

Eindelijk één Nederlandse website waar daadwerkelijk alles te vinden is op het gebied van standaarden ten behoeve van alle mogelijke druk- en print producties.

printarena.pngIn ons land werkten tot voorheen verschillende partijen onafhankelijk van elkaar ten aanzien van verschillende typen standaarden voor verschillende druk- en print producties. PrintArena.nl is een gezamenlijk initiatief van Cebuco, CMBO, KVGO, NDP, NUV Groep Publiekstijdschriften en ZSO. Vooral voor de opdrachtgevers, al dan niet direct of indirect via bureaus, is de website een zeer gewenste informatiebron.

Grafische productie is in de loop der jaren alleen maar complexer geworden. Gemiddels heeft een programma zoveel output instellingen, dat de kans op het maken van fouten enorm is toegenomen. Door middel van profielen kunnen instellingen worden geïmporteerd in verschillende applicaties, waardoor ’trefzekere’ drukgerede bestanden kunnen worden gemaakt.

De vraag is echter wel in hoeverre de diverse standaarden op een zeker moment als ‘klaar’ kunnen worden bestempeld, waardoor ook het werk van al die verschillende commissies kan worden beëindigd, of misschien op sommige vlakken kunnen worden samengevoegd. Ook is het zinvol te bezien in hoeverre ook andere standaarden, bijvoorbeeld ten aanzien van JDF kunnen worden ontwikkeld voor de verschillende druk- en printketens.