Meerwaarde als proces-analist

groei.jpgWe vergeten wel eens dat we door alle marketing uitdagingen rondom het gebruik van media ook al die producten nog eens moeten maken. Gewoon ‘recht-toe-recht-aan’ productie draaien. Dat gebeurt in studio’s, bij drukkerijen, bij uitgevers, bij webbureaus, AV productiehuizen en ga zo maar door. Van zolderkamer tot mediaconcern werken dagelijks duizenden mensen aan de uitwerking van creatieve concepten.

Al die bedrijven maken voortdurend keuzes in apparaten, software, systemen, workflows en methoden. Dat wordt gedaan door een samenspel van nogal wat disciplines binnen de bedrijven. Met als gevolg dat lang niet elke keuze de juiste is, maar vaak komen bedrijven daar niet of soms (te) laat achter.

Het maakt daarbij niets uit of het nu gaat om de workflow van een drukkerij door middel van bijvoorbeeld web-to-print, een crossmediale workflow, een advertentieworkflow voor on-line of een audiovisuel productie. Keuzes vergroeien in de bedrijfsstructuur en worden op den duur als een gegeven beschouwd.

Als adviseur wordt mij vaak gevraagd eens te ‘kijken’ naar de efficiency van de workflow. Soms wordt er een doel bij genoemd, bijvoorbeeld kosten besparen in mankracht of een voorstel tot een nieuw systeem. Vaak blijken die doelen op de werkvloer niet bekend te zijn. Ik ben dus als het ware de ‘interface’ tussen management en de betrokken werknemers. In vaktermen noemen we dat het tactische niveau.

En dat is ook het spel, de tactiek zodanig in te richten dat de werknemers het gevoel krijgen echt serieus te worden genomen en de doelstellingen van het management in te kunnen vullen. Maar het gebeurt maar al te vaak dat de doelstellingen eigenlijk niet of op zijn minst deels niet kloppen.

Dat maakte ik onlangs mee bij een uitgever met een ge-outsourced on-line ad management. Of die kosten niet lager konden door het zelf intern te gaan doen, was de vraag. Maar de werkelijke vraag had moeten zijn: ‘Is on-line ad-management niet van zodanig – toekomstig – belang, dat we nu moeten overwegen het naar binnen te halen om meer kennis van onze adverteerders op te doen in plaats van ons alleen maar te richten op de verkoop van platte advertentieruimte?’.

En dat geeft mijn rol als proces-analist een enorme meerwaarde. Ik kijk verder dan alleen het korte termijn belang. Ik kijk naar het gehele samenspel van mensen, middelen, methoden en markten in relatie tot het doel van het management. En ja, dan geef ik wel eens wat meer inzichten dan de aanvankelijke vraag.