Inspirerende bijeenkomst 3D platform

3d.pngVamiddag deed Ferdinand Sennema de aftrap voor een kleine 50 deelnemers, die interesse toonden in het onderwerp ‘Nieuwsconsumptie op de mobiele telefoon’ door 3D. De aanwezigen werden getrakteerd op meerdere visies, ingegeven door uitgeef professionals, onderzoekers en bouwers van mobiele applicaties. De iPhone leek dominant centraal te staan.

De belangrijkste boodschap die Ferdinand zijn publiek meegaf, was het feit dat niet alleen uitgevers uitgeven, maar in de huidige tijd elk bedrijf in staat is die functie te vervullen. Of het nieuws nu ‘ouds’ is of ‘nieuws’ is dan ook een discussie die er niet meer toe doet op het moment dat de term relevantie een meer tijdloze betekenis krijgt en wordt ingevuld door de lezer, die tot steeds meer eigen controle in staat is over haar of zijn eigen media consumptie.

Piet Bakker vulde aan dat kranten al lang al niet meer gaan over ‘nieuws’, volgens hem de grootste misvatting, die keer op keer resulteert in verkeerde of onbedoelde ‘concurrentie-modellen’ met andere vormen van media consumtie, met name mobiele applicaties voor ‘breaking news’.

Philip Plotnikov van Jamoo – de ontwikkelaar van o.a. de (gratis) Volkskrant applicatie, bracht vooral ook ‘location’ based nieuws onder de aandacht door de mogelijkheden van geo-tagging in de meest moderne toestellen. Hij ziet overigens niet zo heel veel in standaarden rondom apps om daarmee het aanbod op meerdere toestellen zo breed mogelijk aan te boieden. Hij vind het ‘compromis’ niet goed genoeg. Hij ontwikkelt vooral voor de iPhone en wil zich volledig gaan richten op de komende iPad, waarbinnen dan ook meer ‘rich-media’ integratie mogelijk zal zijn. Hij ging daarbij slechts heel even in op de mogelijkheden van HTML5 versus het ontbreken van Flash op de iPad.

Anke Eyck van Hogesschool Zuyd deed een klein onderzoek naar het gebruik van nieuws apps door een groep gebruikers van met name iPhones. Ze kwam onder andere tot de conclusie dat mensen veel makkelijker on-line titels in het gebruik combineren, terwijl uitgevers denken dat het niet zo is. Volkskrant denkt namelijk dat hun lezers de Telegraaf niet lezen, terwijl dat on-line juist wel het geval is. Anke liet verschillende apps zien, met daarbij de verschillende voor- en nadelen. De integratie met sociale netwerken is bij de meeste apps onderbelicht. ook ontbreekt vaak een (automatische) indicatie van hetgeen je al binnen een app op een bepaalde dag hebt gelezen, terwijl je als lezer meerdere keren per dag de app start om naar nieuw nieuws te zoeken. Overigens ontbreekt een zoekfunctie maar al te vaak binnen het huidige aanbod apps. Personalisatie wordt gezien als extra. Breaking nieuws is normaal en wil iedereen meteen kunnen ontvangen.

De discussies waren levendig en de aanwezigen tastten elkaar nauwkeurig af op alle mogelijke terreinen. Dit mag wat mij betreft zeker een vervolg krijgen, met één middagje zet je dit onderwerp slechts op de kaart…..