CMBO zomerborrel met inspirerende filmpjes

CMBO had ervoor gekozen de discussie met de zaal aan te gaan middels een aantal zeer aansprekende filmpjes over zeer uiteenlopende media ontwikkelingen en onderwerpen. Het kostte Arjen Molendijk en Alex Kunst van Publish geen moeite om de aanwezige deelnemers aan het praten te krijgen.

• Oude en nieuwe filmpjes genoeg inspiratie om met elkaar discussie aan te gaan

Vanuit het ‘verleden’ van het CMBO toch maar meteen starten met print. Dit keer werd gekozen voor het segment boeken en werd op lachwekkende wijze het in middels al vergane spelletje tussen eReaders en tablets – met name de iPad – gespeeld. De eerste vraag naar de dood van print was niet het opwarmertje voor de discussie, maar de iPad was dat wel. Meteen discussie over leesbaarheid van boeken, beschikbaarheid van titels, en de relatie tot print. Natuurlijk geen keiharde conclusies, daar is het boekensegment te versnipperd voor. Maar alom werd niet verwacht dat het gedrukte of geprinte boek binnen 2 jaar massaal resulteert in leegstaande boekenwinkels.

Ja, dan de content apps van uitgevers. ZITE is een leuk voorbeeld hoe je je eigen magazine kan samenstellen. Nog wat prematuur qua mogelijkheden, maar laat wel zien dat alleen de verkoop van de titel met achterliggende content op de iPad niet meer exclusief zal zijn. Eén app waarin je alles voor jezelf zou kunnen instellen, lijkt echter ook nog toekomst muziek. De niet lineaire beleving van content werd duidelijk gemaakt door de app Alice, een steeds vaker voorkomend verschijnsel waarin je op interactieve wijze verschillende versies van het boek kunt beleven. Kansen volop dus voor auteurs. Ook kwam de ketenverandering nog aan de orde, maar de aanwezigen wilden daar hun vingers niet aan branden. De onrust op technologisch gebied is al heftig genoeg.

Opmerkelijk was PotterMore, des te meer omdat de schrijfster J.K. Rowling aanvankelijk niets wilde weten van eReader versies van haar boeken. Dat werd vervolgens wel opgelost in het illegale circuit. Maar nu dan – al dan niet onder druk van de uitgever – een ‘come-back’ met de belevenissen van Potter op het web. De boekenbranche reageert afwijzend.

Natuurlijk ook aandacht voor social media. Hoe lang vinden we het nog leuk en welke waarde kennen we toe aan profielen van gebruikers van al die sociale netwerken? We weten het niet. We zijn er nog niet achter in hoeverre de ‘FaceBook Like button’ waardevol is voor de adverteerder, we zullen het weten zodra FaceBook de beurs zal gaan betreden. Wat heeft een adverteerder aan 34,765 likes van één persoon? Is daar nog gericht op te adverteren? Of we twitter leuk blijven vinden, waren de meningen over verdeeld. Maar verdwijnen zal geen van die kanalen.

Gamification is het nieuwe woord, van waaruit serious gaming als serieus gereedschap resulteert in nieuwe interactieve maar vooral aantrekkelijke leeromgevingen. Gamen is allang niet meer ‘beperkt’ tot speeltjes, maar wordt in hoog tempo ingezet voor allerhande trainings doeleinden. Gecombineerd met 3D en lokatiegebonden diensten versmelten werkelijkheid en fictie in toenemende mate. Zowel binnen- als buitenshuis.

Dan 3D. De hype rondom 3DTV lijkt niet door te zetten, vorige week werd op het MediaPark JaarCongres al aangegeven dat 3D zo zijn beperkingen kent, mensen willen niet een hele avond ‘opgeschrikt’ worden met 3D, zeker geen commercials, die de producten als het ware je huiskamer in gooien. Er werd zelfs gesteld dat mensen er ‘ziek’ van kunnen worden. Veel belangstelling voor 3D printers, allemaal nog wel wat verkerend in laboratorium achtige omgevingen. Maar de visie is er niet minder om: ‘Een defect deurknopje wordt door Praxis als bestand verstuurd en je print het thuis gewoon uit om het vervolgens te monteren’.

Een makkelijk overstapje werd gemaakt naar web-to-print en print-to-web. Bij het eerste kwamen wat aanwezige grafici los en de discussie spitste zich toe op de relatie met de klant. Gelukkig, toch nog een ‘oud’ onderwerp waarover we wat uit onze eigen ervaringen konden zeggen. Ja, af daarmee print gered is door internet, is een non-discussie in mijn ogen. Druk verschuift naar print, maar of dat een reddeing is, valt te betwijfelen. En wat is redding? Is dat de groei die we kenden, of de stabilisatie die we nu moeten slikken? Nee, stukje QR code printen biedt geen toegevoegde waarde voor de drukker, het geld wordt vooral aan de voorkant verdiend door slimme applicaties te koppelen aan die codes.

Tot slot metadata. Een heel leuk filmpje die op lachwekkende wijze het belang van metadata liet zien. Het CMBO IPC project moet daar de komende maanden meer van laten zien. Het belang van goede metadata wordt nog vaak onderschat in vrijwel alle media segmenten. Al met al een zeer geslaagde middag, met weliswaar wat weinig gebruikers van de hashtag #cmbozobo, maar met het lijstje onderwerpen, welke ik als reminder vanochtend van Arjen kreeg, hoop ik toch iets van het ‘gevoel’ van die middag te hebben overgebracht. En het was mooi weer, waardoor de borrel net zoals vorig jaar buiten werd geserveerd onder het genot van heerlijke hapjes, verzorgd door – zoals altijd – Reina Kappert.