TNO te weinig praktijkgericht met Media Waardeweb analyse voor grafici

De vorig jaar gepresenteerde Media Waardeweb analyse, gemaakt door TNO, in opdracht van de brancheorganisaties KVGO, NUV en CMC biedt niet of nauwelijks enige houvast voor het vormgeven van de toekomst van de verschillende delen in de mediabranche.

TNO blijft met dergelijke rapporten en presentaties teveel steken in algemeenheden. Onderstaande presentatie, welke al in verschillende vormen ook eerder is gepresenteerd, is vooral voor de praktisch ingestelde grafische branche te wetenschappelijk. Uitgevers zouden zich er wellicht iets meer in kunnen vinden. In die zin zouden de opdrachtgevers er goed aan doen, de opdracht richting TNO meer te spreiden en te richten op de verschillende deelsegmenten waarin de leden werkzaam zijn.

TNO Crossmedia Content Experience Workshop Kvgo Nuv Cmc

Het is zowel in de onderzoeks- als in de presentatiefase te merken dat TNO binnen de mediabranche zelf nog zeer zoekende is. Toch komen de nodige aspecten van cross- en social media wel voldoende aan de orde, maar de conclusies zijn doorgaans te zacht voor bedrijven werkzaam in de realisatie- en productiefase.

De toehoorders zouden gewaarschuwd moeten worden dat crossmedia en social media vakgebieden zijn, die niet in een middagje eigen gemaakt kunnen worden en de volgende dag in de praktijk meteen hun rendement opleveren. Het is overigens wel begrijpelijk dat de drie opdrachtgevers TNO niet kunnen inzetten als trainingsburo. De kosten voor het onderzoek zijn natuurlijk al hoog en moeten gedragen worden door steeds minder contributie betalende leden. Het zou echter wel goed zijn om op zijn minst optionele vervolgtrajecten aan te bieden, waarbij de bedrijven wat directer en meer praktisch gericht geholpen zouden kunnen worden. Maar dan niet door TNO.