Uitgevers bij Senefelder krijgen update over uitgeven 2.0 in ‘Trends & Innovaties’

Senefelder-logo.JPGZo een 300 professionals uit het uitgeefcircuit bezochten de Senefelder relatiedag in Doetinchem. Een volledig ‘in-house’ gebouwd ’theater’ zorgde voor een goede sfeer met professionele uitstraling. Algemeen directeur Maarten Coerman opende de middag, en de nieuwe commercieel directeur Erik Ernens sloot om half zes de middag af. Jean-Paul Reparon en Luce Marissink waren verantwoordelijk voor de gehele opzet van het programma.

Innovaties bij Bonnier liet de bezoekers ‘uitgeven 3.0’ zien

pontus_schultz.jpgDe belangstelling voor de lezing van Pontus Schultz, director of Business Development van Bonnier R&D uit Zweden was overweldigend. Senefelder had de primeur van het verhaal, welke wereldwijd de uitgeefwereld in beroering bracht, ondanks de behoudendheid (lees artikel Erwin Blom) in het aanbrengen van wel al teveel 3.0 features…..

Het was vooral zijn lezing, welke later in de paneldiscussie voor het publiek aanleiding was tot het stellen van diverse vragen. eRaeders, tablets, met als centraal aandachtspunt de huidige iPad, vormen wel degelijk belangrijke nieuwe kansen voor uitgevers, ondanks het feit dat nog niet bekend is hoe kosten en opbrengsten zich zullen gaan verhouden in relatie tot gedragingen van zowel lezers als adverteerders.

De opbouw van het programma werd ingeleid door Erwin Blom, directeur/mede-eigenaar The Crowds en schrijver van het boek ‘Handboek Communities’. Hij hield het publiek de mogelijkheden, maar ook gevolgen voor, van het gebruik van social media gereedschappen. Blom: ‘Het is voor uitgevers vooral een kwestie van proberen, testen, fouten maken en weer opnieuw beginnen en goed naar de omgeving luisteren.’ Juist dat aspect is nieuw voor uitgevers, de omgeving gaat meepraten, terwijl de uitgever 1.0 stijl vooral gewend was te zenden – ik weet wat goed voor U is.

Op productietechnisch niveau liet Alex Beishuizen, hoofdredacteur van Intermediair en schrijver van het boek ‘Online of Flatline’ zien hoe hij de bekende titel ‘Automatiserings Gids’ ombouwde van een ‘blad redactie’ naar een ‘web redactie’ die ’toevallig’ ook een papieren versie maakte vanuit crossmediaal opgeslagen content. Deze ommekeer in denken was ook bij VNU niet in één dag geregeld en vergt een behoorlijke cultuuromslag. Beishuizen staat nu voor de uitdaging hetzelfde te doen bij Intermediair.

sene2.jpgIn de paneldiscussie volop aandacht voor de bewegingen die uitgevers nu moeten maken om zich een ‘nieuw uit te vinden positie’ te verwerven. Veel vragen werden beantwoord, maar het is toch vooral aan de individuele uitgever zelf invulling te geven aan de relatie tussen uitgeefproces, adverteerdersbewegingen en veranderend media consumptiegedrag door de lezers.

Aan het einde van de middag werd het nieuwe bedrijf X-Media Solutions gelanceerd, een service verlener gericht op uitgevers, om hun content aldaar te centraliseren en voor verschillende media kanalen te kunnen ontsluiten. En uiteraard nog voldoende gelegenheid om met elkaar onder het genot van hapje en drankje nog na te praten in een al even fantastische ‘receptie ruimte’ in de enorme hal van de afdeling nabewerking en logistiek.

Ik had de opdracht de verschillende verhalen aan elkaar te praten en de hashtag #senefelder te promoten, met dank aan Publishr voor het interview met Pontus Schultz