De Uitgever aan het Woord – in nieuwe samenstelling verder

uitgeverwoord.jpg‘De Uitgever aan het Woord’ was jarenlang de uitgave van KPMG, waarin onderzoek naar de uitgeefbranche, samen met de nodige intervieuws, zicht gaf op relevante ontwikkelingen, zowel financieel economisch als commercieel. Inmiddels heeft Thaesis de volledige publicatie in handen, partijen als het Stimuleringsfonds voor de Pers, NUV, Thieme Grafimedia en Saxion maken geen deel meer uit van de ‘kerngroep’.

Theo Huibers, directeur van Thaesis leidde vanuit zijn bedrijf het onderzoek, waaran 129 uitgevers hun medewerking verleenden. Dat is ca. 30% meer dan vorig jaar, waarmee wordt aangetoond dat de publikatie zijn weg duidelijk in de branche heeft gevonden. Andere partijen die publicaties over verschillende media sectoren uitgeven zijn onder andere PriceWaterhouseCoopers, Deloitte en Carat. Allen al dan niet voorzien van de nodige cijfers en statistieken met een terug- en vooruitblik op ontwikkelingen in de branche.

‘De Uitgever aan het Woord’ is vooral een prettig lezend verhalend boekwerk, weliswaar met – beperkt – cijfermateriaal, maar met vooral diepgang en analyse. Het boek is geschreven vanuit de expertise van Thaesis, een in Utrecht gevestigd bureau welke veel opdrachten op strategisch niveau uitvoert voor de uitgeefbranche.

Het boek is in print en gratis als PDF/ePub te verkrijgen. Veel aandacht dit jaar voor eReaders, mobiel uitgeven en social media in relatie tot de innovatieprocessen bij uitgevers. Zeker een aanrader om te lezen.