Interview in Labelmag – crossmedia binnen customer media omgevingen

Labelmag is een informatief customer medium waarin diverse deskundigen en uitgevers van customer media in interviews en achtergrondverhalen aan het woord komen. Het blad wisselt jaarlijks van signatuur en formaat en past waar mogelijk in de vormgeving de laatste trends toe. Het verschijnt twee keer per jaar.

labelmag.png

Download of bekijk bijgaande PDF met de visies van Indira Reynaert, Jeroen de Bakker en ondergetekende. De tekst is opgetekend door Connie Wiering, de fotografie is verzorgd door Anneke Hymmen.