Adverteerders kunnen steeds makkelijker zelf uitgever worden

puzzel.jpgAdverteerders die zichzelf meer positioneren als brandowners die relevante content kunnen leveren aan consumenten die dat willen, maken grote kans zelf uitgever te worden. De tablet markt is aanjager van deze beweging.

Customer Media als voorbeeld

Tablets hebben bijzondere eigenschappen, die nog niet of nauwelijks in de volle breedte worden herkend. Print verschuift naar diepgang en analyse, de laptop krijgt de functie van zoeken en vinden, tablets zijn voor hier en nu, onder invloed van de ‘relevantie wens’ van de consument.

De ontkoppeling tussen titel en content is eveneens een belangrijke beweging, die traditionele uitgevers moet aanzetten tot iTunes achtige modellen. Niet meer de krant in zijn geheel is belangrijk, maar afzonderlijke stukken content op basis van tags en dus profielen, zoals de consument deze zelf aanmaakt. Daarmee komt als vanzelf een einde aan de discussie over de kostenverschillen tussen print en content distributie langs digitale weg, hetgeen de weg dan ook vrij maakt om betaald te krijgen voor deze laatste vorm.

Het is dus denkbaar dat verschillende stukken content van verschillende uitgevers in één app omgeving bij elkaar komen. Financieel economisch nieuws van bijvoorbeeld het FD, NRC, Wall Street Journal en Fiancial Times, met daarbinnen een selectie van gewenste onderwerpen. Maar op nationaal niveau voorlopig nog het schrikbeeld van uitgevers.

Precies dezelfde beweging kunnen brandowners maken. Aanbieden wat de consument wil, combinaties maken tussen verschillende aan elkaar verwante bronnen. De tablet biedt in potentie deze mogelijkheden. Maar de huidige apps zijn vooral gericht op het behoud van de eigen titel en/of signatuur van de uitgever, die vanuit print probeert te schakelen richting tablets, maar daar onvoldoende in slaagt.

Brandowners stellen zich daarentegen te afwachtend op ten opzichte van met name mediabureaus, die als financieel ‘buffer’ de zaak zo dicht mogelijk houden om het machtspel in geldstroompjes in de hand te houden.

Lees ook: Branded content (met de uitgever als dienstverlener) door Taeke Kuyvenhoven van Liones.