Hosten van een CMS: ken de (on)mogelijkheden van uw hosting pakket

hosting.jpegLekker bezig met Joomla, WordPress of Drupal? Overeenkomst tussen deze 3 CMS omgevingen is PHP en MySQL. Hosting van PHP en MySQL is doorgaans geen probleem voor een gemiddelde hosting provider, maar niet elke snelle aan de telefoon komende verkoper kent de exacte voorwaarden en dus ook mogelijke beperkingen.

Even bellen met een paar hosting providers leert dat de proef op de som de beste methode is. Ik kies ervoor om te vragen naar het goedkoopste hosting pakket geschikt voor het hosten van WordPress 3.0. Ik voeg er aan toe, dat ik gebruik wil maken van de multisite mogelijkheid.

In verreweg de meeste gevallen antwoordden de welwillende verkopers dat WordPress geen probleem zou zijn en dat ze al vele sites onder WordPress hebben draaien. Een rijtje vervolgvragen resulteert in de meeste gevallen in twijfel, welke wordt weggewerkt door domweg een duurder pakket aan te bieden, zonder exact te weten wat dan de verschillen zijn.

De vragen, die je zou kunnen stellen en ook daadwerkelijk van belang zijn voor een CMS hosting pakket:

– welke versies PHP en MySQL worden ondersteund?
– welke hoeveelheid geheugen is toegekend aan PHP en is dit te veranderen?
– als het een shared hosting pakket is, staat PHP safe mode dan aan?
– werkt de GD Graphics Library?
– is mod_rewrite ge-enabled voor ‘pretty’ links (dus ‘AllowOverride directive All‘)
– kan ik met een eigen FTP client CHMOD’s uitvoeren?

Veel van de hierboven gegegeven aandachtspunten hebben te maken met het feit of een CMS binnen en shared hosting omgeving wel zelfstandig folders/mappen mag aanmaken met de owner/group naam van de eigenaar zelf en het al dan niet beschrijfbaar zijn van deze folders/mappen.

In veel gevallen zijn de antwoorden bij de hosting providers wel in het helpdesk deel van de sites te vinden, maar worden doorgaans niet of nauwelijks gecommuniceerd in de tabellen met de eigenschappen van de aangeboden hosting paketten. Daar is het aanbod vooral beperkt tot de meer commerciële eigenschappen, zoals hoveelheden mailboxen, dataverkeer per maand en de maximale hoeveelheid geheugen die een site in beslag mag nemen.

In zijn algemeenheid geldt dat ‘shared hosting’ vaak een aantal beperkingen kent en dat ‘dedicated hosting’ volledig eigen beheer betekent. Providers bieden vaak oplossingen die daartussen zitten en dus ook voldoende mogelijkheden om alle CMS’ en op juiste wijze te hosten. Doe dus goed navraag en ga eerst na welke vereisten er voor uw CMS gelden alvorens een keuze te maken.

1 reactie

  1. Ronald op 2 oktober 2010 om 23:25

    De spijker op zijn kop. Vooral safe mode, chmod en rewrite i.c.m. opzetten multisite en/of community bezorgen menigeen nogal eens kopzorgen. Vandaar ook de talrijke vragen op internet hieromtrent wannneer een gebruiker niet tot het gewenste resultaat komt. En menig antwoord luidt dan: “ask your webhost”. Gezien de (terechte) groei van open source komen steeds meer publishers in aanraking met de (on)mogelijkheden van pakketten van providers. Daar zou dan ook inderdaad meer duidelijkheid in mogen komen.