Bestuur en directie GLU wil nieuw onderwijsmodel bestuderen

Binnen het Grafisch Lyceum Utrecht is tijdens een verkennende tussen evaluatie van één van de beroepenveld commissies een model gelanceerd welke de aansluiting tussen MBO media onderwijs en het bedrijfsleven kan verbeteren. Een verslag van de bijeenkomst van afgelopen maandag.

• Beroepenveld commissie vindt dat het model de ‘homepage’ moet vormen van elk professioneel MBO media opleidingsinstituut
• Historie in naam ‘Grafisch’ moet wijken voor moderner uitstraling

Het model werd gepresenteerd door de beroepenveld commissie in het segment ‘audio/visueel’, waarin naast ondergetekende ook Paul de Klein en Jan Haan zitting hebben naast een aantal docenten van het Utrechtse MBO media opleidingsinstituut.

Onderwijs

In vierde jaar zijn verschillende combinaties 'kanaal' en 'ketenpositie' mogelijk

Het model wil vooral in het eerste jaar meer theorie doceren. In de beroepspraktijk blijken MBO’ers met te weinig theorie kennis aan de slag te gaan. Dat zit soms in kleine details, maar ook de grote lijnen, zoals een goed overzicht van het media landschap. In het tweede jaar, met meer accenten richting de praktijk, dienen de verschillende kanalen centraal te staan, waardoor de MBO’er al een beeld krijgt van de beroepenvelden die in de praktijk aanwezig zijn en in welke dynamiek deze bewegen. Het derde jaar wordt ingevuld door drie korte stages, die – als de leerling die keuze al zou kunnen maken – kanaal gericht mogen zijn, maar daarnaast wel in de breedte in creatie, productie en distributie moeten worden uitgevoerd. Pas dan is een verantwoorde keuze richting het examenjaar verantwoord.

Bestuur en directie vinden het model zeker de moeite waard, juist omdat de spelers vanuit de beroepspraktijk aangaven, dat dit model een blauwdruk is van de werking van bedrijven die zich in de mediaketen bevinden. Met dit model kwam ook het systeem van toetsen aan de orde en de naam van de opleiding. Grafisch Lyceum past volgens de commissie niet meer in deze tijd en deed verschillende suggesties. Of bestuur en directie hier wat mee gaan doen, is nog maar de vraag.