The Daily iPad ‘newspaper’ verkoopt voor $0.99 per week of $39.99 per jaar

Straks meer……kijk hier voor de lancering.

Daily