Lobby grafische sector werkt tot op Europees niveau

Het kan niet ontkend worden, de grafische sector in ons land weet op Europees niveau geld los te peuteren om de gevolgen van de krimp binnen de branche op te vangen. De Europese Commissie stelt 5,8 miljoen euro ter beschikking voor her- en bijscholingtrajecten.

• De EU-lidstaten en het Europarlement moeten nog akkoord gaan met het voorstel van de Europese Commissie
• Onbalans in vraag en aanbod grafische professionals verwacht
• Verhoudingen printen en drukken verandert het printmedia landschap
• Fabrikanten van moderne printsystemen leiden in toenemende mate zelf op

Het A&O Fonds Grafimedia is de motor achter deze lobby. Door de lange historie die de branche kent, weet zij op juiste wijze de wegen te bewandelen om dit resultaat te bereiken. En dat is zelfs in deze tijd opvallend. Vele andere segmenten in de media sector zullen dit resultaat niet zo snel kunnen boeken.

Ondanks het feit dat de grafische branche zichzelf te weinig vermarkt dat zij in de afgelopen jaren op vele gebieden fors hebben geïnnoveerd, zijn echter wel vele banen verloren gegaan door gedwongen bedrijfssluitingen en fusies. En vooral voor die groep vakmensen wordt nu hulp geboden. Het geld is bestemd voor bijna 1800 mensen uit 100 bedrijven. Dat is meer dan 3000 euro per persoon.

De grafische branche zegt in de toekomst professionals tekort te komen, omdat vakmensen aan de onderkant van hun loopbaan worden ontslagen bij onvoldoende bedrijfsresultaten. Deze jonge mensen die het drukkersvak nog moeten leren verdwijnen derhalve vroegtijdig uit de branche. De oudere werknemers die vanwege de te hoge ontslagvergoedingen doorgaans minder snel worden ontslagen, zullen op hun pensioen gerechtigde leeftijd het vak verlaten. Kenniscentrum GOC verwacht daarom op middellange termijn forse tekorten aan met name professionele drukkers. In hoeverre de verschuiving naar digitaal printen invloed zal hebben op de vraag naar professionele drukkers is nog lastig te voorspellen.