Grafische branche uitgeautomatiseerd – efficiency in 1.0 toepassingen is optimaal

De zegeningen van automatisering hebben de grafische branche in al haar vormen geraakt. Positief en negatief. De hoeveelheid print producties is er niet minder om geworden. De branche doet het goed, met veel minder bedrijven en mensen wordt hetzelfde volume in de markt gezet.

• Branche mist zicht op nieuwe 2.0 toepassingen
• Media Werk Groep, Dutch Media Professionals, Netwerk023, Nederlands Media Netwerk voorbeelden van 2.0 netwerken
• cPDF, ISO en digital printing zijn klaar

Ik heb het al eens eerder gezegd, het gaat helemaal niet slecht met de grafische branche. Maar de zegeningen worden niet herkend. De branche heeft automatisering zelfs in al zijn vormen omarmd, maar de gevolgen onderschat. De brancheorganisatie KVGO heeft jaren geleden visie op technologie van de hand gewezen en daarmee ook zelf het zicht op de ontwikkelingen kwijt geraakt. Ook de toeleveranciers merken dit. Het verdwijnen van grafische handelshuizen toont aan dat de branche klaar is met automatiseren.

Kijk en oordeel zelf……

De dynamiek van papier vraagt om marketingmethoden die de branche zelf niet ziet. Papier 2.0 heeft nooit bestaan, terwijl de kansen daartoe volop aanwezig zijn. Het gaat niet meer om technologie, maar om toepassingen. De bedrijven kijken nog teveel naar de brancheorganisatie 1.0 – het KVGO – die inmiddels zelf ook het zicht op innovatie kwijt is. De connecties met TNO zijn hopeloze laatste pogingen. Beter is het om de branche te informeren over de nieuwe 2.0 netwerken, waar de gehele dynamiek van het media landschap voelbaar is. Hetzelde geldt voor NUV – de brancheorganisatie van de uitgevers – die geen enkele interesse heeft in onderzoeken – mede ondersteund door het Stimuleringsfonds voor de Pers – op het gebied van innovatie op mobiele platformen.

1.0 is voorbij, dat geldt zeker voor de brancheorganisaties, die aan bedrijven de indruk wekken in de voorhoede te opereren, terwijl zij een achterhoede ‘gevecht’ leveren. Sluit je aan bij de nieuwe 2.0 initiatieven, stop met kostbare lidmaatschappen, bezoek wat je nodig hebt, maar doe het wel met regelmaat.

2 reacties

  1. Sander op 8 juni 2011 om 10:33

    Ik ben het met je eens dat de branche zelf weinig investeert in mogelijke nieuwe toepassingen voor papier. Ikzelf ben hier ook mee bezig geweest. Maar hoe ziet u zelf mogelijk nieuwe toepassingen van papier? Zie je de mogelijkheden in bijvoorbeeld interactief papier? Ikzelf denk dat computers steeds meer de papier kant opgaan. Tablets worden steeds dunner en ik heb al vernomen van verschillende bedrijven dat zij bezig zijn met de ontwikkeling van flexibel-interactive-userinterfaces.

    Graag zou ik jouw visie willen horen.

    Met vriendelijke groet.  2. Peter Luit op 9 juni 2011 om 14:29

    @sander: dank voor je reactie. Er is inmiddels veel gaande op het gebied van papier. Kijk bijvoorbeeld eens op lumoza.be. Dat geeft je een goede indruk van hetgeen we nu nog in laboratoria vinden, maar over een paar jaar gewoon zal zijn.