Nieuwsmarkt trekt stekker uit hyperlokale burgerjournalistiek

Nieuwsmarkt heeft het initiatief ‘nieuwsuit’ stopgezet. De twee uitgangspunten hyperlokaal en burger journalistiek bleken niet haalbaar. Ook de commerciële benadering om met name lokale winkeliers een eigen ‘uitgeefplatform’ tegen zeer lage maandelijke kosten aan te bieden, sprak niet voldoende aan.

• Vergelijkbare hyperlokale initiatieven van grote landelijke uitgevers steeds vaker regionaal
Rapport (PDF) van 3D (Designing the Daily Digital) toon overzicht landelijke initiatieven lokale- en regionale crossmediale samenwerking

Nieuwsmarkt probeerde de fomule een klein jaartje uit in Velsen, Oosterhout, Barneveld en Kaag en Braassem. In Velsen voerde Nieuwsmarkt zelf een onderzoek uit naar de haalbaarheid van het plan, in de andere 3 plaatsen werden overeenkomsten gesloten met lokale ondernemers die de gewoontes in hun eigen leefomgeving goed kenden.

Het ‘nieuwsuit’ platform had het doel met een aansprekende webformule ‘burgerjournalisten’ te trekken die het platform zouden voorzien van nieuws uit wijk, buurt en straat. De meest pure vorm van hyperlokale nieuwsvoorziening. ‘Het werkt niet, mensen hebben over het algemeen niet zo heel veel behoefte te schrijven over hetgeen in hun buurt gebeurt. Velsen heeft bijna 70.000 inwoners, we dachten per wijk heel snel aan gemiddeld 3 reporters te komen, dus in totaal 21 schrijvende burgers. Na maanden promotie via website, flyers en mond tot mond reclame, kwamen we niet verder dan 2 reporters, waardoor het platform nauwelijks actueel hyperlokaal nieuws kon brengen’.

Kijkend naar de hyperlokale nieuwsplatformen van de grote uitgevers in ons land, is de conclusie te trekken dat de pure betekenis van hyperlokaal slechts in een enkele uitzondering wordt ingevuld. Verreweg de meeste initiatieven worden gebundeld in nieuwe regionale uitgeeftitels. De nieuwsvoorziening bestrijkt dan een veel groter gebied en vaak is er dan al helemaal geen sprake meer van schrijvende burgers.

Op commercieel gebied blijken met name winkeliers te kiezen voor het gemak van een jaarcontract voor het plaatsen van periodieke advertenties in lokale printmedia. Het web speelt bij deze groep mogelijke klanten nauwelijks een rol. ‘Geen tijd voor, geen interesse, werkt niet, te complex betaal- en meetsysteem’, zijn zomaar wat opmerkingen van een greep willekeurige winkeliers uit Velsen.

Voorlopig is de stekker eruit, er wordt gestudeerd op nieuwe mogelijkheden, maar daarin zal het woord ‘hyperlokaal’ niet meer voorkomen.