Onopvallend nieuws met nogal wat gevolgen: deal Woodwing – Adobe

Het is aan mij voorbij gegaan dat Woodwing en Adobe ruim anderhalve week geleden een deal hebben gesloten waarbij Woodwing afziet van verdere ontwikkeling van hun iPad publishing oplossingen en alleen nog de Adobe Digital Publishing Suite (DPS) zal embedden in hun producten.

• Ik ben benieuwd hoe de verschillende gebruikers van de Woodwing Workflow hierop hebben gereageerd
• Kansen voor Quark worden in ons land niet groter
• Einde van de in-app-content app door de komst van HTML5/CSS3?

Als je op het web zoekt naar dit nieuws rollen er niet vele honderden pagina’s over je heen. Slechts spaarzaam wordt hier en daar melding gemaakt van de oveereenkomst. die op de Adobe MAX 2011 conferentie in Los Angeles bekend werd gemaakt als ‘breaking news’. Woodwing zal iPad publishing van Adobe voortaan als ‘value added reseller’ gaan aanbieden. Met diverse beleefdheden werd de overeenkomst in een persbericht bekendgemaakt.

In Zaandam zal de deal niet zonder geld gepaard zijn gegaan, daarover zijn geen details bekend. Het was altijd wel al wat vreemd dat Woodwing veel groter was in vooral het bereik bij grote partijen dan Adobe zelf, die in het verleden kennelijk genoegen leek te nemen met wat kleinere segmenten. In hoeverre de deal gevolgen zal hebben voor het businessmodel van nog bestaande gebruikers van de Woodwing oplossing na de overstap naar DPS van Adobe, moet kennelijk nog verder worden uitgewerkt.

De kansen voor Quark om in deze markt te stappen zijn on ons land uitermate gering. Verreweg de meeste uitgevers werken met InDesign workflows, waarop DPS een logische aansluiting vormt. Een overstap naar Quark lijkt in deze niet voor de hand te liggen, tenzij meerdere uitgevers de stap van Adobe te monopoliserend vinden. Maar dat waren ze ook al gewend van Quark, dus deze vraag blijft ook hier voorlopig onbeantwoord.

Ook bleef onbeantwoord of Woodwing de komst van HTML5/CSS3 wellicht zag als een bedreiging voor het type in-app-content apps, met zeer grote bestanden, die vaak een extreem lange downloadtijd vragen.