Hoeveel Social Media wil je hebben?

Morgen start ik met de training ‘Effectieve inzet van Cross- en Social Media‘ voor het Centrum voor Communicatie en Journalistiek (CCJ) in Utrecht. In drie avonden worden de deelnemers meegenomen in het enorme speelveld van mediakanalen en mediaprocessen. Rust in keuzes staat voorop tijdens de zowel theoretische- en praktische inhoud van deze nieuwe training.

• Experiment met Wiggio voor onderling ‘social’ contact tijdens de training

Naar analogie van de ING Bank zet ik de uitdagende titel neer ‘Hoeveel Social Media wil je hebben?’ Het valt op dat vrijwel wekelijks wereldwijd diverse over elkaar heen rollende rapporten verschijnen met zeer uiteenlopende cijfers van resultaten van zeer diverse brandowners op de grotere social media kanalen. Veel aandacht voor de drie meest bekende kanalen Twitter, Facebook en Linkedin.

Je zou bijna de indruk krijgen dat je op basis van die cijfers haast moet maken om er ook bij te horen. Gaan bedrijven het sociale aspect van social media beheersen door het accent van merkwaarde juist te gaan zenden in plaats van de community te faciliteren in onderlinge mogelijkheden tot communiceren? Hierop is nog geen sluitend antwoord te geven. In mijn boekje ‘Bridging Print & Digital‘ stel ik ook al de vraag of een communicatieproces wel zonder echte ‘eigenaar’ kan bestaan. Dus misschien maken we langzaam maar zeker de ‘ommekeer’ al mee in social media en gaan eigenaren van merken door hun enorme invloed de kanalen beheren en beheersen. Ik ben benieuwd naar andere meningen….

Twitter verraadt daarentegen alles. Al eerder presenteerde ik wat twitter statistieken – ja, dus ook ik doe aan cijfers – van nogal wat grotere brandowners in ons land vanuit diverse sectoren. Morgen zal ik dat halverwege de eerste avond van de training ook doen. Die cijfers zijn makkelijk te achterhalen en laten zeer grote verschillen zien – althan sop kwantitatief niveau. Een kwalitatief onderzoek naar de relevantie van tweets zou veel complexer zijn en zie je ook vaak niet terug in de diverse onderzoeksresultaten.

De combinatie van – inmiddels – traditionele kanalen in het crossmedia segment vormt een uitdagende combinatie met sociale media en mobiele media kanalen. De mix van ‘alles’ is het crossmedia denken 2.0. De veelheid aan keuzes wekt echter volgens mij keuzemoeheid op en vraagt om duidelijker modellen, waarlangs parameters beter meetbaar en beheersbaar gemaakt kunnen worden. Pas dan gaan rapporten echt waarde krijgen in relatie tot het eigen merk. Ik hoop dat ik daaraan mag bijdragen binnen dit nieuwe team aan deelnemers met deze geheel nieuwe CCJ training.