Reclame afkopen vreemd businessmodel

PWC publiceerde vorige week een korte samenvatting van het jaarlijks lezenswaardige rapport ‘Nederlandse Entertainment en Media Outlook 2012-2016’. PWC specialisten analyseren vele segmenten van de media- en entertainment markt en doen voorspellingen voor de komende 4 jaar.

• Lees ook de optekening van Adformatie
• Nooit meer één business model voor één kanaal – complex samenspel met vele parameters laat zich voorlopig niet vangen in eenduidigheid

Iets te makkelijk werden de ontwikkelingen voor kranten- en tijdschriftenuitgevers in de samenvatting bij elkaar gezet, maar PWC legt wel de vinger op de zwakke plek: ‘Uitgevers innoveren te traag in hun business modellen, terwijl de digitalisering van content creatie, productie en distributie ongekend snel om zich heen grijpt’. PWC voorspelt dat in de komende 4 jaar titels zullen verdwijnen. In het volledige rapport zijn de onderbouwingen per segment te vinden.

Interessant zijn de beschouwingen rondom de zogenaamde hybride businessmodellen, waarvan PWC overigens zegt dat deze nauwelijks omzet verhogend werken, ze remmen hooguit de afname wat af. Het zogenaamde afkopen van reclame is mijns inziens ook een wat vreemd businessmodel. Immers de uitgever geeft de consument een keuze de relatie tussen uitgever en adverteerder af te kopen, terwijl die adverteerder juist die uitgever betaalt om zijn bereik te vergroten. Althans dat was zo in het oude keten denken. Dat dat mechanisme verandert, is al langer bekend. Als de consument door te betalen of zijn gegevens beschikbaar te stellen, content zonder reclame kan consumeren, wordt voorbij gegaan aan de mogelijkheid de adverteerder relevante content aan te bieden, die de consument juist wel wil ontvangen.

‘Gewone’ reclame is onderdeel van 1.0 denken, relevante commerciële content die de consument zelf wenst, is iets heel anders. Het door PWC opgetekende hybride model is dan ook niet bepaald de innovatie in business modellen waar uitgevers zich op zouden moeten richten. We leven in een periode van ‘learning-by-doing’ in vele segmenten van het media landschap. De hoeveelheid nieuwe parameters moeten kennelijk hun weg nog zien te vinden in nieuw te ontwikkelen business modellen.