Weekendoverpeinzing: Gemeenteraadsverkiezingen en social media

Wie denkt dat social media het bewustzijn van politici rondom verkiezingstijd rationeel beïnvloedt, heeft het goed mis. De potentiële raadsleden lopen als in een kippenhok nerveus rond en gedragen zich volkomen irrationeel. Zelfs de traditionele media moeten hun best doen de berichtgeving voor de kiezer nog enigszins begrijpelijk te houden.

verkiezingen• Effecten social media vooral intern ‘feestje’
• Stemwijzers resulteren in zeer dicht bij elkaar liggende adviezen
• Nauwelijks verschil in lengte van dialogen op Twitter en Facebook

Het ontgaat de gemiddelde burger grotendeels. Pas als de ‘gewone’ krant erover begint, dan ontstaat er zoiets als ‘O, zijn er binnenkort verkiezingen dan?’ En dat terwijl de meeste partijen al ruim een jaar bezig zijn met de voorbereidingen, het programma, de kandidaten en de campagne. Nu ondertussen de strijd in alle hevigheid is losgebarsten, is de vraag gerechtvaardigd door wie en voor wie on-line campagne wordt gevoerd.

Ik onderzocht in onze eigen gemeente het gedrag van alle partijen via de ‘achterkant’ van de app ‘Velsen Stemt‘. Het valt daarin op dat algemene slogans van partijen nauwelijks reacties opleveren, retweets worden hooguit door een paar eigen kandidaten gedaan, maar daarna staken de stemmen. Anders wordt het bij het doen van beweringen. Maar dan ook hier vooral reacties van kandidaten van andere partijen. Opvallend is dat daarbij de huidige wethouders (die dan nu lijsttrekkers zijn) het velst van leer trekken tegen de oppositiepartijen.

De burger? Nou, die komt bijna niet aan het woord. Binnen het onderzoek blijkt dat in slechts 3% van de gevallen burger reageren en vragen stellen. De meeste partijen reageren niet of nauwelijks, omdat een dialoog veelal binnen één partij blijft. Het gebruik van de hashtag #GR14Velsen bracht daarin nauwelijks verbetering.

De websites van de verschillende partijen worden nog minder onderhouden. Daar waar 4 jaar geleden massaal websites werden vernieuwd, is nu slechts een enkeling bereid geweest ‘er wat aan te doen’. Zelfs nieuwkomer Forza!-IJmond nam al helemaal geen moeite een website te bouwen, omdat de bestuursvoorzitter het bestaan van een website in deze tijd teveel 1.0 vond.

De kranten, weekbladen en lokale radio- en televisiezender doen tenslotte hun uiterste best stemwijzers te ontwikkelen. Anno 2014 is het opvallend dat de meeste programma te ‘mooie beloftes’ achterwege laten, waardoor er nauwelijks meer sprake is van ‘hete hangijzers’. Saaie tijd dus eigenlijk, slechts een handvol debatten zijn meer bedoeld om gezellig te netwerken. Er is nauwelijks sprake van polariserende onderwerpen. Dag media, of wordt ‘het’ nog na de verkiezingen wanneer de stoelendans rondom de coalitie formatie gaat beginnen? We zullen het zien.