Resultaten event-app ‘Dorpsfeest Santpoort’

Vanaf 11 juli hebben wij de resultaten bijgehouden rondom de ‘bewegingen’ van bovengenoemde app in het teken van het gehouden dorpsfeest van 2 tot en met 9 augustus jl. Het was onze eerste ‘event-app, dus de gegevens die we verstrekken kunnen niet gelden als referentie voor andere events, maar als ‘leerobject’ zijn de ‘cijferbewegingen’ heel aardig.

Bijna 3100 downloads

Op 11 juli kwam de Android versie beschikbaar en piekte het aantal downloads (mede dankzij het artikel in de IJmuider Courant) naar 154. Een week later verscheen de iOS versie en scoorde die dag 143 downloads. In de periode tot en met 30 juli schommelde het aantal gezamenlijke downloads tussen de 40 en 80 downloads per dag, met steeds een lichte winst voor iOS. Het snijpunt, waarin het aantal iOS downloads winst ging boeken ten opzichte van Android werd bereikt op 29 juli. Uiteindelijk scoorde iOS een betrekkelijk kleine winst van ruim 250 downloads meer t.o.v. Android op een totaal van bijna 3100 downloads gemeten over de gehele periode voor beide platformen. De gezamenlijke piek werd bereikt op 2 augustus (de eerste dag van het dorpsfeest), toen werden 157 iOS downloads en 129 Android downloads gemeten. In de week van het dorpsfeest zelf daalde het aantal downloads naarmate de dagen verstreken, met het ‘dieptepunt’ op vrijdag 8 augustus. In de ‘feestweek’ zelf werden 1250 downloads gemeten.

Update: Op 10 augustus druppelden nog wat downloads binnen, waardoor de 3100 werd overschreden

finale-1

per dag

 

cumulatief

cumulatief

Tijd ‘in’ de app

Tussen 11 juli en 9 augustus besteedde ca. 50% van de gebruikers tussen de 0 en 40 seconden in de app, ca. 22% tussen de 40 seconden en 2 minuten. Tot slot scoorde 22% tussen de 2 en de 5 minuten en ca. 6% meer dan 5 minuten per bezoek.

Aantal pagina’s bekeken

Op zaterdag 2 augustus piekte het aantal bekeken pagina’s op maar liefst 15.628. In de weken daarvoor lag het gemiddelde aantal op ca. 2.000, sterk oplopend vanaf 31 juli. In de ‘feestweek’ zelf werden tussen de 8.000 en 14.000 pagina’s per dag bekeken. Op de slotdag 9 augustus bleef het aantal pagina’s ‘steken’ op 10.440. De evenementen pagina’s ‘programma 2014’ en ‘optredens’ waren met stip de meest populaire pagina’s, op enige afstand gevolgd door de ‘Albums’ pagina onder het menu-item ‘Foto’s’. Er werden rond 60 foto’s verstuurd vanuit de app.

Update: Ook op 10 augustus werd de app nog redelijk gebruik, in de loop van de ochtend was het aantal bekeken pagina’s al bijna 3000, aan het einde van de dag ca. 6000

pagina's per dag

pagina’s per dag

Social media, push notifications en inhoud website

Het bekijken van berichten via Twitter en Facebook viel naar verhouding tot de andere bekeken pagina’s wat tegen. In de gehele periode werd de Twitter pagina ruim 3200 keer bekeken, de Facebook pagina bleef steken op bijna 1800. Er werd door de organisatie helaas weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid push notifications te sturen. Daardoor was het ‘call to action’ effect vanuit de app helaas nihil. De koppeling naar de bestaande website werd ruim 2800 keer geraadpleegd.

Conclusies

populair

op nummer 3 qua populariteit in de regio

Een geslaagde eerste ‘event app’. Mede dankzij onze crossmediale aanpak (samenwerking LUIT.nl, 7x7cornegge.nl en atlas-i-media.nl) samen met de organisatie ‘Harddraverij Vereniging Santpoort en Omstreken‘ (sponsors, website, social media, print en ‘lokale aanwezigheid’) mogen we terugkijken op een succesvolle app, welke echter een ’tijdelijk leven’ heeft. Vanaf 8 september zal de app uit de appstores worden verwijderd. Daarna zal geen up-to-date informatie meer worden toegevoegd aan de bestaande inhoud. We hopen, na evaluatie met de organisatoren, volgend jaar de ‘2015 versie’ van de app te mogen maken.

1 reactie

  1. Peter Luit op 15 augustus 2014 om 12:00

    Het aantal app-downloads neemt nu sterk af, maar afgelopen week werden toch nog enkele tientallen downloads geregistreerd. Op vrijdagmiddag 15 augustus staat de teller op 3140.