Vormgeving voor klant meest tastbare onderdeel bij bouw website

Het is logisch dat opdrachtgevers bij webprojecten vooral kijken naar ‘hoe het eruit gaat zien’. Dat is immers de kortste weg naar het eindresultaat. Alle overige, vooral achterliggende taken, worden daarbij doorgaans afgedaan als ‘gedoe’.

ontwerp• Vaak weinig sprake van gestructureerde verwachtingen vooraf

Ik kom het ‘verschijnsel’ vaak tegen in een eerste gesprek. De laptop staat al op tafel, de beamer staat klaar en talloze voorbeelden worden getoond over wat men wel of niet mooi vindt. Met meer mensen aan tafel is de denkbeeldige ‘chaos’ al gauw compleet. Natuurlijk mag je niet verwachten dat elk bedrijf verstand heeft van media strategieën. Dus ook geen inzichten in mediaprocessen en mediakanalen.

Een gemiddelde klant in het MKB segment met een bestaande website wil gewoon een nieuw fris ‘plaatje’. Snel willen zien wat ‘het’ gaat worden en vooral wat ‘het’ gaat kosten. Voordat je het weet ga je met een ongedefinieerde opdracht de deur uit. De balans tussen vragen stellen en advies geven en de oppervlakkige doelen van de opdrachtgever is meestal af te meten aan de non-verbale reacties. Het wordt al gauw teveel. Een onderwerp als content-beleid (zo zeg je dat natuurlijk niet), of navigatiestructuur, spreken al gauw minder tot de verbeelding. Dan moet er nagedacht worden. Je moet dan als opdrachtgever eigenlijk proberen te denken als bezoeker van je eigen website. Dat is doorgaans lastiger dan gedacht.

Bij vooral kleinere MKB bedrijven buig je deze gedachten niet zomaar om. Veel van de opdrachtgevers zijn helemaal niet met hun website bezig. Ze hebben slechts het gevoel dat er nu maar eens iets aan gedaan moet worden. Dat wordt ingegeven door het zien van andere websites, die ineens als veel mooier worden ervaren. ‘Dat wil ik ook’, is dan de eerste oppervlakkige ingeving. Probeer dan maar eens uit te leggen hoe ‘het’ in werkelijkheid en dus gefaseerd hoort te gaan. Het is al gauw teveel. Veelal wordt dan toch maar gestart met de bouw of verbouwing van de website. Zonder echt plan, zonder echte doelen, als het er maar mooi uitziet. Het is onvermijdelijk, maar zo wordt anno 2014 toch een groot deel van de hedendaagse websites gebouwd, vooral in het kleinere MKB segment.