Voorbereidingen website vaak onderschat

Verreweg de meeste websites zijn opgebouwd uit een reeks ‘losse’ pagina’s en bij een website met regelmatige nieuwsberichten een blog tijdlijn. Natuurlijk is dat makkelijk te begrijpen, ook voor de eindgebruiker. Maar deze structuur is doorgaans niet effectief voor zoekmachines en is – veelal pas achteraf bekeken – relatief duur in onderhoud. Hoe pak je de voorbereidingen op juiste wijze aan?

Goede voorbereidingen vooraf kost meer tijd en dus ook meer geld, maar levert meer op en is daarnaast minder kostbaar in het onderhoud van de inhoud van de website. Een voorbeeld.

Beurs- en evenementenbureau

voorbereidingenStel je de volgende situatie voor. Een beurs- en evenementenbureau wil een nieuwe website. Het bureau wil standruimte verhuren en in een later stadium ook entree tickets voor de bezoekers. Er is sprake van verschillende beurzen en eventuele standhouders willen natuurlijk graag zien wat de resultaten waren van vorige edities van de beurs. Ze willen zien welke bedrijven in het verleden meededen, welke bedrijven dit jaar meedoen, bezoekersaantallen bekijken en eventuele persberichten bekijken en/of downloaden. En zo zijn er nog wel wat eisen/wensen te bedenken.

Vast staat in elk geval dat het uitermate inefficiënt is om voor al deze wensen steeds per beurs/evenement een ‘eigen’ pagina te maken. Steeds weer moet de gehele inhoud opnieuw worden gemaakt. Natuurlijk kan je de hele pagina kopiëren en dan het jaartal en wat andere gegevens vervangen, maar feit blijft dat alles lineair in één lastig te doorzoeken pagina blijft staan en er geen onderlinge verbanden te vinden zijn tussen bijvoorbeeld:

  • naam van het evenement
  • soort evenement (beurs, seminar, combinaties etc.)
  • branche specificaties
  • deelnemerslijst
  • categorieën deelnemers (rubrieken)
  • inschrijfmogelijkheden
  • tickets deelnemers (evt. later)
  • etc.

Het is zaak de onderlinge ‘verbindingen‘ in een logische structuur met elkaar te laten samenwerken en zodanig te publiceren dat ze zowel voor de lezer als voor de organisator het meeste effect hebben. Dat doe je dus niet in een lijst van lineaire pagina’s, maar op basis van gekoppelde ‘content blokken’.

Kosten inhoud mutaties bij statische website hoger dan bij database gestuurde inhoudsblokken

Voorbereidingen

De belangrijkste uitdaging is te bepalen welke inhoud centraal staat en hoe alle ander inhoud daaraan gerelateerd wordt. Het ligt voor de hand voor een beurs- en evenementenbureau een aantal sleutel-gegevens voor een beurs of een evenement centraal te stellen, zoals naam, soort, maar natuurlijk ook omschrijving, datum, lokatie en nog wel wat meer velden die passen bij de primaire omschrijvingen van een beurs of evenement.

Vervolgens moet je gaan vaststellen welke inhoud uniek is voor de beurs of het evenement en welke inhoud juist een herhalend karakter heeft. Standhouders zijn een voorbeeld van herhalende inhoud. Er kunnen immers meerdere standhouders gekoppeld worden aan een beurs of evenement. Producten of diensten die worden getoond zijn ook een voorbeeld van herhalende inhoud. En ook bezoekers aan een beurs of evenement zijn herhalende inhoud.

Een lineair voorbeeld

Natuurlijk is het ook mogelijk een event website te maken voor één event op een bepaald moment. Een aansprekend voorbeeld laat een beurs zien voor een aantal dagen in het najaar van dit jaar. De website is dus gemaakt voor een eenmalige uiting. Dat is een keuze, er is dus geen sprake van een ‘geschiedenis’ in de opbouw van dit event op de website. Volgend jaar zal de website volledig in het teken staan van de 2018 editie en dus geen binding kennen met de 2017 of eerdere edities. Ook moet je bij deze site eerst geregistreerd zijn als deelnemer alvorens je de andere deelnemers kunt bekijken. Het is een fraai vormgegeven website, maar voor het doorgronden van de inhoud is deze site onvoldoende toegankelijk. En in 2018 moet de site weer (grotendeels) worden verbouwd.

Structuur opzetten

voorbereidingen

Bovenstaande opzet is een voorbeeld van de relaties die vanuit de tabel ‘beurs’ gemaakt zou kunnen worden met de tabel ‘standhouders’ en de tabel ‘merken’. Elke tabel kan worden voorzien van unieke velden, zoals bijvoorbeeld de ‘datum’ en een ‘omschrijving’ binnen de tabel beurs. Het maken van een dergelijk schema vergt nogal wat voorbereiding, want het legt de onderlinge relaties vast, waarbinnen de gehele inhoud van de website vanaf dat moment gemaakt en dus gevuld gaat worden.

Verdere voorbereidingen

Zodra een dergelijk schema is vastgesteld, wordt de verdere functionaliteit bepaald. Moet standhouders zich on-line kunnen inschrijven? Op welke wijze maak je dan een aansprekend formulier, welke dan ook ondertekend kan worden? Is het noodzakelijk dat er een besloten ‘standhouders’ gedeelte komt, waarin de standhouders een eigen profiel kunnen aanmaken om zichzelf te kunnen promoten. En zo zijn er talrijke functionele aspecten te bespreken. Tot slot (misschien) de mogelijkheid om ook bezoekers zich te laten registreren. Wie mag dat deze gegevens inzien, om al dan niet commerciële uitingen vanuit de standhouders richting de bezoekers toe te kunnen staan.

Wij bouwen complexe toepassingen met aantoonbaar beter effect

WordPress biedt als basis ‘slechts’ de mogelijkheid een lineaire reeks pagina’s te maken. Dat kan al dan niet gecombineerd met een tijdlijn aan nieuwsberichten. Wij breiden de functionaliteit zodanig uit dat we relationele inhoud effectief met elkaar kunnen laten samenwerken. De inhoud op een getoonde pagina is een dynamisch samenspel tussen alle tabellen die nodig zijn voor een effectieve doelgroep(en) benadering.

Investering

Uiteraard is één en ander ook afhankelijk van een juiste instelling voor alle SEO aspecten binnen alle blokken. Ook dat vergt nogal wat voorbereidingen. Natuurlijk spelen de investeringen hierbij een overweging. We hebben inmiddels voldoende ervaring om te weten dat een aanvankelijk eenvoudige lineaire website voor dergelijke doelen uiteindelijk door de voortdurende mutaties aan statische pagina’s meer tijd en dus kosten vereisen. Een relationele database opzet, waarbij eindgebruikers niet anders hoeven te doen dan ‘data’ in te voeren is aanzienlijk effectiever in de balans tussen investering en opbrengsten. De vormgevingstemplates zijn eenmalig vastgelegd bij het basis ontwerp.

Meer weten hoe wij dit ook voor u effectief kunnen inzetten?