Ziet Philips niets meer in digitaal papier?

readius.jpgPhilips verkoopt zijn ‘digitaal papier’ bedrijf Polymer Vision aan een Luxemburgse investeerder. Het Eindhovense bedrijf zegt binnenkort het oprolbare schermpje (waarvan digitaal papier de basis vormt) massaal op de markt te willen gaan brengen.

Philips doet dat echter niet zelf. Naar eigen zeggen doet het bedrijf nu bij het marktrijp worden een stapje terug. Ze zeggen dat de technologie niet tot de kernactiviteiten van het concern behoort. Een vreemd besluit, daar zij immers zelf aan de basis van die ontwikkeling hebben gestaan. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat het product en/of de technologie in afzienbare tijd kennelijk tot niet in staat is dan slechts wat text en beperkt afbeelding in een beperkt aantal grijstinten weer te kunnen geven. En dat staat wellicht haaks op de inmiddels ver doorontwikkelde beeldscherm technologie, waarin Philips zeer sterk is, in zowel consumenten producten als in industrie toepassingen.

Er wordt ‘slechts’ 21 miljoen euro betaald voor 80% van aandelen, Philips zelf behoudt de overige 20%. Die 21 miljoen is kennelijk ook een indicatie voor de potentie van het product. Philips doet hierover overigens geen duidelijk uitspraken. Philips doet ook geen uitspraken waar de uiteindelijke productie gaat plaatsvinden, wel wilde men kwijt dat pas begin 2008 zal worden aangevangen met de productie. De doelgroep voor het product, Readlius genaamd, is vooral de zakelijke markt, met name op de reizende zakenmens.

Wie heeft een mening over de potentie van digitaal papier? Zie ook de blogs over de iLiad.

Door: Peter Luit