Visie op Media en Technologie – door ABN AMRO

Deze maand is wederom een keurig rapport verschenen van een bank die meent een visie te hebben op de Media en Technologie branche. Ze brengen dit soort uitgaven uit om vooral klanten te overtuigen kenneis te hebben van de branches waarin zij werken. We gaan eens kijken hoe goed zij in de keukens van de verschillende bedrijven hebben gekeken.

abnrapport.pngIn de eerste paar pagina’s staan vooral algemene economische wetmatigheden met marco-economische cijfers, die vooral de positieve stemming moeten inluiden voor de rest van het rapport. Een breed lachse Joop Wijn – lid Raad van Bestuur ABN Amro – maakt het plaatje van positief denken meer dan compleet.

In het eerste stukje over media de uitspraken: ‘Crossmediale convergentie is anno 2010 de belangrijkste strategie’ en ‘Vloeiende interactie van tekst, beeld en geluid’. Tja, basisuitspraken, die een beetje ‘loos’ zijn in 2010. Als je doorleest zie je dan wat gegevens langskomen over het gebruik van sociale netwerken als twitter en hyves en de kansen daarvan voor ons land. Tja, ook niet baanbrekend en zeker niet vernieuwend in kennisdenken van een bank.

Dan weer in de zijlijn: ‘Dekkingsgraad van breedband in Nederland ligt een stuk hoger dan in de VS’. Wisten we ook al, de tekst staat dan vol met voorbeelden van ontwikkelaars van mobiele platformen, ook weer niet echt nieuws voor diegenen die het direct of zelfs indirect betreft.

Weer wat verder staat: ‘Er zijn ook gespecialiseerde bureaus, die zich concentreren op een bepaald segment van de markt (bijvoorbeeld online marketing)’. Er zijn er niet ‘ook’, het barst ervan meneer de Bank. Toch ziet de bank lichtpuntjes. 2010 is een volgens de specialisten een overgangsjaar voor vrijwel elke ontwikkeling in de branche, maar zeker voor de advertentiemarkt, alhoewel de onderbouwing daarvoor zeer gering is.

Vervolgens heel wat – overigens interessante cijfers – vanuit de branche, VEA, BVA, Pragma en Mediaonderzoek hebben meegewerkt aan het rapport.

Dan per sector wat uitspraken:

Drukkerijen::
• Vraaguitval door economische teruggang drukt zwaar op omzet van drukkerijen
• Structurele overcapaciteit heeft negatief effect op prijsontwikkeling en marges
• ABN AMRO verwacht pas vanaf 2011 een herstel van de sector

Televisie en Radio:
• Structurele verandering van televisie als medium door digitalisering
• Reclame-inkomsten voor televisie en radio herstellen enigszins in 2010
• Kostenbeheersing blijft in 2010 en 2011 belangrijk in zwakke markt

Uitgeverijen:
• Digitalisering dwingt uitgevers te zoeken naar nieuwe verdienmodellen
• Geld verdienen op internet is voor veel uitgevers lastige opgave
• ABN AMRO verwacht dat de advertentiemarkt pas in 2011 zal herstellen

IT hardware (productie en distributie):
• Na een zwaar jaar 2009, brengt 2010 stabilisatie van hardwareverkopen
• Duurzaamheid en energieverbruik nemen in belang toe de komende jaren
• Trends richting draadloos, mobiel en de integratie van hardware en software

IT Services en software:
• IT-services kent naast schaalvergroting ook continue toestroom van ZZP’ers
• Zwakke economische groei in 2010 dempt investeringen in nieuwe software
• Herstel IT-branche zal in 2010 slechts gematigd zijn na diepe val in 2009

Telecom en internet:
• Verzadigde telecommarkt voor het eerst niet meer recessiebestendig in 2009
• Nieuwe diensten mobiele telefoon compenseren omzetdaling nog niet
• Europese regelgeving en technologie leggen druk op marges telecombedrijven

Nee, baanbrekend is het niet, hooguit bevestigend, maar de insiders zouden van hun bank wellicht meer verwachten. Veel cijfermateriaal geeft een goed zicht op de huidige situatie en laat dan ook zien dat het tijd is voor veranderende inzichten. Maar de bank laat nauwelijks zien hoe zij de branche daarbij zouden kunnen helpen. Het is meer een ‘achteraf analyse’ dan een vooruitblik. De bank is volgend en dus zeker niet leidend in het adviseren van de branche. Herkenbaar?

2 reacties

  1. Miriam van der Have op 27 mei 2010 om 10:52

    Het lijkt mij eigenlijk vrij logisch dat zo’n rapport niets nieuws te bieden heeft voor een insider. Als echte insider ben je immers dagelijks met de materie bezig en weet je precies wat er leeft.

    Voor de insider kan dit rapport toch interessant zijn omdat het enigszins aangeeft hoe De Bank over media en technologie denkt. Als ABN-AMRO handelt naar wat men schrijft, zou je uit het rapport kunnen afleiden welke activiteiten wel of niet kunnen rekenen op financiering. Jammer genoeg blijven de auteurs steken in erg algemene omschrijvingen.  2. Peter Luit op 27 mei 2010 om 11:28

    @Miriam: vanuit meerdere invalshoeken heb je gelijk. Veel makers van dit soort rapporten uit de financiële wereld lijden aan dit verschijnsel. De rapporten van PwC vind ik inhoudelijk heel wat beter onderbouwd. Je merkt daar wel dat er research is gedaan en elk segment veel uitgebreider aan de orde komt. Maar daar zijn de rapporten niet meer bedoeld om te laten zien dat men daar verstand heeft van de branche, maar inmiddels gewoon een product geworden, waarvoor men geld vraagt. Dus PwC als uitgever…… Leuke verschuivingen in doelen en middelen……..