Veel vragen over processen rondom outsourcing

cmboGisteren werd tijdens een goed bezocht CMBO Café in MediaPlaza uitvoerig gesproken over het thema ‘outsourcing’. Inmiddels gewoon voor ICT diensten, maar in het media landschap nog een ontwikkeling vol met vragen.

GEA leidde als sponsor/gastheer het programma en vrijwel alle aspecten rondom outsourcing kwamen aan de orde. Vooral veranderingen in de keten, vragen steeds vaker om outsourcing van zeer gespecialiseerde taken, zoals vrijstaand maken, trapping (vooral nog bij verpakkingen) en kleurcorrecties. Kennis en kunde van dit soort taken is in overvloed aanwezig in bijvoorbeeld India. Uiteraard is het zaak zelf wel de processen van creatie en automatisering in eigen hand te houden. het behoud van unique selling points was een punt van aandacht, alsmede de mogelijke uitstroom van huidige vakbekwame DTP operators, die door automatisering en outsourcing overbodig worden.

Drie sprekers, Pieter Venema. Sybren Andringa en Aloys van Balen spraken onder leiding van Michiel de Klein van GEA Adviesgroep over de diverse aspecten van outsourcing. Duidelijk werd wel dat niet alleen de kosten van een DTP’er per uur in India of China bepalend zijn voor een succesvolle samenwerking met een buitenlandse partner.

1 reactie

  1. Peter van Teeseling op 21 september 2007 om 20:38

    Waar men zich nog vaak in vergist is het kennisniveau ‘daar’. Ze nemen snel kennis op, maar ze zijn ‘ons’ op veel punten ook voor. Ik laat regelmatig werk (digitaliseren van analoge informatie) in Bangladesh doen. Professioneel, sterk in communicatie en kwalitatief zeer hoogstaand.