Europese Commissie: ‘Toekomst voor Europese grafische industrie’

graphicindustry.pngOvercapaciteit, nog altijd toenemende prijsdruk en het ontbreken van een gezamenlijke toekomstvisie, dat zijn de voornaamste bedreigingen waar de grafische industrie in Europa mee geconfronteerd blijft worden.

Maar er liggen duidelijk kansen: meer variatie aanbrengen in het aanbod – en daarbij minder afhankelijk zijn van papier – en sterkere banden opbouwen met de klanten en met de voornaamste leveranciers om zo gezamenlijk ‘beste praktijken’ te delen en nieuwe diensten te ontwikkelen.

Dat is de voornaamste conclusie van een rapport Competitiveness of the European Graphic Industry – Prospects for the EU printing sector to respond to its structural and technological challenges over de concurrentiekracht en de vooruitzichten van de sector in Europa, dat in opdracht van de Europese Commissie is opgesteld door Ernst & Young. Het initiatief komt van de grafische koepel Intergraf in Brussel. Het rapport probeert een antwoord te vinden op de vraag hoe de grafische sector moet en kan reageren op de toenemende concurrentie uit Azië en dan vooral China.

Intergraf heeft zelf in een recente publicatie de opkomst van de Chinees drukwerk in kaart gebracht, vooral bij niet-tijdgebonden drukwerk en drukwerk dat veel handwerk vergt. ”De nieuwe en agressieve concurrentie in combinatie met andere structurele veranderingen bedreigt de winstgevendheid van de Europese bedrijven,” concludeert Intergraf.

Die structurele veranderingen betreffen vrijwel alle terreinen: strategie, technologie, markt, internationale concurrentie en communicatie, concludeert Ernst & Young. Eén van de belangrijkste problemen is ‘de zwakke onderhandelingspositie van de drukker tegenover zowel de leverancier als de klant.’

”Veel bedrijven zoeken niet naar groei door met nieuwe diensten met toegevoegde waarde te komen maar zitten gevangen in een kwade cirkel van overinvesteringen om de productiviteit te verhogen. Ook ontbreekt het aan een strategie om de winstgevendheid te verbeteren.” Bovendien laat de sector de technologische ontwikkelingen veel te veel over aan de leveranciers.

Ernst & Young denkt echter dat er voldoende mogelijkheden zijn om uit die cirkel te ontsnappen. In de eerste plaats moeten dan de productiekosten beter beheerd en beheerst worden. Daarnaast zullen de ondernemers moeten kijken naar een nieuwe ‘basis voor groei’. Investeren in human resources voor de toekomst speelt daarbij een belangrijke rol. De grafische sector als geheel zal het eigen imago dienen op te vijzelen. Ook ligt er een taak voor de Europese Unie, die de grafische bedrijven meer kan ondersteunen en zo samen een ware ‘Europese Grafische Industrie’ kan opbouwen.

Op 25 oktober organiseerde Intergraf een Europese conferentie. The Future of European Print – A proximity industry facing globalization zal plaasvinden in Brussel. Aan het woord kwamen drukkers, klanten en leveranciers.

Het gehele rapport (148 pagina’s / 1,4 MB) is hier als pdf te downloaden.

Bron: KVGO