CMBO ‘kiest’ Top 5 van Hardenberg

Binnenkort in GW

forum1.pngKennisvereniging CMBO deed tijdens Hardenberg een eerste poging om te komen tot de ‘Top 5 van Hardenberg’. Een forum bestaande uit Henk Gianotten, Erik Kruisselbrink, Jan Vroegop en Roelof Janssen speurden de beurs af voor noviteiten.

hardenberg.png

De CMBO redactie wachtte in spanning af, welke producten de Top 5 zouden bereiken. Een beetje verrast waren zij echter wel, toen bleek dat lang niet alle ‘inzendingen’ producten waren. Peter Luit, voorzitter CMBO zei hierover: ‘Ja, dat was wel grappig, naast producten verschenen er aardige samenwerkingen tussen bedrijfsleven en onderwijs, maar ook meer beschouwende trens of initiatieven op het gebied van milieu vriendelijk produceren’.

CMBO had de bijeenkomst gewoon bedoeld als leuke variant op de gebruikelijke CMBO café’s, maar werd tot verrassing van de vereniging serieuzer genomen dan zij zelf had verwacht. Zo kwamen een aantal ‘genomineerden’ de zaal binnen in de hoop dat zij een prijs zouden hebben gewonnen. Het deed denken aan de ‘hotpicks’ van het congres en beursprogramma van Seybold, ooit het belangrijkste event op het gebied van printmedia ontwikkelingen. De naam ‘hotpicks’ deed in Hardenberg niet zo heel erg goed, ondanks het feit dat heel veel van de aanwezigen in de zaal zich de vergane glorie van Seybold konden herinneren.

forum2.pngHenk Gianotten (adviseur/publicist) concentreerde zich vooral op het beheer van processen en kleur. Zo noemde hij de Techkon Specro Drive een belangrijke innovatie op het gebied van kleurmanagement, aangevuld met de Alwan CMYK Optimizer versie 3, voor de optimale transformatie binnen CMYK kleurruimten. Op het gebied van PDF workflow optimalistie werden de twee Callas producten Auto Optimizer 3 en de PDF Tollbox PDF/A genoemd. Vooral deze laatste is van belang voor het archiveren van PDF documenten die een ‘lange levensduur’ vragen.

Erik Kruisselbrink (hoofdredacteur Graficus) zag vooral noviteiten in samenwerkingen. Zo ging hij in detail in op de samenwerking tussen Océ en het Garfisch Lyceum Utrecht. Met name de brug tussen theorie en prkatijk lijkt in deze samenwerking centraal te staan, waarbij ook wordt gewerkt aan het optimaliseren van de juiste stageplaatsen binnen met name printbedrijven. Het Grafisch Lyceum zegt door de samenwerking studenten te kunnen afleveren met de juiste en actuele kennis. Ook de samenwerking tussen Canon en Stivako prees hij door de unieke rol van Stivako in het pre-sales traject van Canon zelf. Juist hier wil Canon ‘middelenvrij’ advies geven. Volgens Canon heeft Stivako hiervoor de juiste inzichten en mensen beschikbaar.

Jan Vroegop deelde één noviteit met Erik op het gebied van inkten op basis van mais. Fabrikant Mega Ink introduceerde deze biologische inkt, die volgens vertegenwoordiger GTS in kwaliteit te vergelijken is met ‘normale’ UV inkten. Vroegop ‘nomineerde’ vervolgens nog een andere opvallende ontwikkeling op dit gebied, de laatste UV koud-inkjet printer van Spandex uit Veenendaal. Ook hier staat het duurzaam gebruik van inkten voorop. Vanuit het forum en ook vanuit de zaal werd volop gediscussieerd over de toekomst van toner ten opzichte van inkjet. Deze laatste blijkt nog lang niet te zijn uitontwikkeld. Volgens Jan Vroegop zal DRUPA op dat gebied nog de nodige innovaties laten zien.

Een andere ontwikkeling, welke dus niet aan een product te hangen is, is China. Vroegop, maar ook de anderen noemden volop voorbeelden waarbij China intussen daadwerkelijk merkproducten van bestaande fabrikanten elders op de wereld namaakt. Volgens Vroegop zal DRUAP de proeftuin van verschillende ‘patent processen’ worden, waarmee China provoserend haar kracht in dit marktsegment wil tonen.

Roelof Janssen (ontwikkelaar/adviseur) zat veel meer in de hoek van geautomatiseerde publicatie systemen en JDF. Hij noemde onder andere het produkt iDesign (nee, geen InDesign – om maar niet van verwarring te spreken) van Digilink, waarbij hij vooral de wijze van programmeren door middel van de Adobe Flex technologie noemde, een compleet nieuwe webbased manier om applicaties in een browserachtige omgeving volledig te kunnen bedienen, zonder enige beperking ten opzichte van bestaande desktop applicaties. Op JDF gebied noemde hij vooral HiFlex eBusiness, waarbij hij vooral de JDF mogelijkheden aan de zijde van het management informatie systeem belangrijk vond. Er werd op het gebied van JDF volop ingegaan op de achterstand in ons land ten opzichte van de ons omringende landen. Maar dat de vorige DRUPA iets had overdreven die DRUPA juist als JDF DRUPA uit te roepen, werd volop ondersteund.

Het was aan het einde van de vele producten, diensten en trends dus vrijwel onmogelijk een echte Top 5 te kiezen, hetgeen een enkele leverancier een beetje tegenviel. Peter Luit: ‘Tja, we hebben weliswaar een leuke lijst met vooral 5 bewegingen neergezet die belangrijk zijn, maar ik kan me best voorstellen dat wanneer we ‘China’ noemen, dat een leverancier van een concreet product liever had gehoord dat hij nummer één was geworden. De bijeenkomst was zeer geslaagd, maar we hadden niet verwacht dat een dergelijke opzet kennelijke hoge verwachtingen met zich meebracht. Volgend jaar doen we het zeker weer, maar dan met iets meer aandacht voor het event op de beursvloer zelf. Het leuke van de Seybold hotpicks, was dat ze door middel van een vlaggetje aan de stand duidelijk herkenbaar waren. Dat gaan we volgend jaar ook doen. En misschien iets minder algemene trends, maar dan echt alleen concrete innovatieve en vooral nieuwe producten.’
Na de bijeenkosmt werd nog volop genetwerkt onder het genot van een hapje en drankje. Suggesties voor volgens jaar werden al volop uitgewisseld. Pas laat werd de lange rit naar huis aangevangen.