Rol voor Centraal Boekhuis rondom eBooks?

Het Centraal Boekhuis organiseerde tijdens de Frankfurter Buchmesse in oktober een brainstromsessie over eBooks. Veel belangstellng kwam van auteurs, uitgevers en boekverkopers. Partijen realiseren zich dat de opmars van eBooks de keten ingrijpend zal gaan veranderen.

Centraal Boekhuis-directeur Hans Willem Cortenraad opende de sessies met een presentatie van de huidige boekenmarkt en de partijen die daarin actief zijn. Daarin is internet niet meer weg te denken. Steeds meer uitgevers en boekverkopers hebben een eigen webwinkel, waarbinnen Centraal Boekhuis de distributie verzorgt tot en met de consument. De consument raakt gewend aan de flexibiliteit van on-line naar boek zoeken, ze van tevoeren kunnen bekijken en on-demand te kunnen laten printen.

Het consumptiegrdrag verandert hierdoor, lezen is niet meer alleen een ervaring die je opdoet op bedrukt papier. Het lezen vanaf beeldschermen is echter nog steeds te vermoeiend voor een heel boek. De eReader kan daar wat aan veranderen, daar de leesbaarheid van dit apparaat te vergelijken is met de leesbaarheid vanaf een gewoon vel papier.

Markt
De markt is nog volop in beweging Auteur, uitgevers en boekverkopers zoeken naar de juist businessmodellen om e-Books in de markt te kunnen neerzetten. Enkele auteurs overwegen zelf hun eBooks te verkopen aan consumenten. Sommige grote uitgevers hebben al eigen eBook-diensten opgezet, anderen nemen deze stap in overweging. Weer andere uitgevers en vooral veel boekverkopers pleiten voor één centraal distributiepunt voor eBooks. Waar alle uitgevers hun eBooks opslaan en waar dus een breed assortiment snel en eenvoudig beschikbaar wordt gesteld. De eBooks die gekocht worden op de websites van boekverkopers en uitgevers worden dan rechtstreeks geleverd aan consumenten.

Centrale rol voor CB?
Of het CB de huidige rol van distributeur tussen uitgevers en boekhandel kan blijven behouden, is natuurlijk een vraag waard. Het CB denkt zelf wel die rol te kunnen blijven spelen. Met name ook op het gebied van het auteursrecht, waarover nog veel twijfel bestaat hoopt CB een leidende rol te kunnen gaan vervullen.
Inhakend op de eerder genoemde toenemende beschikbaarheid van digitale content en de steeds meer online zoekende consument, had Centraal Boekhuis nog een nieuwe vorm van dienstverlening in petto: de centrale opslag en beschikbaarheid van digitale content: delen van boeken, samenvattingen en marketing- en promotiemateriaal bijvoorbeeld. Gekoppeld aan een ‘browse inside’ tool waarmee uitgevers en boekverkopers hun consumenten eenvoudig in staat stellen in de tekst te zoeken, te bladeren en een of enkele pagina’s van een boek te lezen. Het voorstel werd door de aanwezigen enthousiast ontvangen. Met name omdat deze vorm van dienstverlening bijdraagt aan nog betere promotie van boeken en hogere omzetten van folio. Bovendien speelt Centraal Boekhuis hiermee in op de vraag naar standaardisatie.

Digitale dienstverlening
Dat Centraal Boekhuis een centrale rol kan spelen in de digitale dienstverlening aan uitgevers en boekverkopers lijkt duidelijk. Of zoals Hans Willem Cortenraad het zei: ‘Centraal Boekhuis kan en wil het boekenvak helpen bij het organiseren van digitale contentstromen. Standaardisatie, marktgerichte dienstverlening, efficiency en gemak staan daarbij voorop.’

We zullen deze ontwikkelingen met interesse blijven volgen.