Management Informatie: zaligmakend stuurmiddel of slechts rijtje getallen voor accountants

kooijman.jpg@ErwinKooijman deed zojuist via twitter de suggestie iets te schrijven over ‘Management Informatie’. In het weekblad Graficus stond deze week een stuk over de wijze waarop menig MKB ondernemer haar/zijn bedrijf leidt met vooral ‘onderbuikgevoel’.

BDO CampsObers Accountants & Adviseurs zeggen een onderzoek te hebben gedaan in een representatief aantal MKB ondernemingen in ons land. Ze concluderen nogal wat: ‘Leidinggevenden zijn regelmatig onvoldoende gekwalificeerd of gemotiveerd om optimaal invulling te geven aan hun verantwoordelijkheden en dus ook niet aan de controlestructuur’. Anderzijds stellen zij dat 89% van de bedrijven zeggen zich juist wel voldoende te hebben voorbereid op economisch slechtere tijden. De tegenstelling is aanzienlijk.

In bedrijven heb je te maken met mensen, middelen, methoden en markten. Aan elk van deze M’s zijn parameters te hangen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Elk van deze parameters wordt beïnvloed door zowel interne- als externe factoren. Dat ondernemers niet altijd alle eigenschappen bezitten om op elk niveau gericht te kunnen sturen, is wat mij betreft vrij logisch.

bdologo.pngHier en daar lees ik in het artikel nogal wat scheef getrokken stukjes verdediging door BDO CampsObers Accountants & Adviseurs. Maar aan accountants vooral de vraag in hoeverre zij management informatie wel echt inzichtelijk maken. Een jaarverslag is voor een gemiddelde ondernemer saai en vaak ook onleesbaar. Informatie uit een management informatie systeem geeft inzichten op orderniveau per dag, week of maand. Rekeningafschriften laten het saldo op de bank zien en de stapel met facturen laten zien wat er nog betaald moet worden naast de vaste maandelijkse lasten. Een gesprek met een accountant kan aan die dagelijkse werkelijkheid weinig veranderen.

graficus.pngIn het artikel wordt de ondernemer wel al te gemakkelijk afgeschilderd als een gebinddoekt mens die slechts op onderbuikgevoel haar/zijn bedrijf leidt. Accountants hebben ook van hun vak een ‘circus’ gemaakt met termen, getallen en tabellen, die uiteindelijk achteraf iets zeggen over de onderneming, maar zeker geen stuurmiddel zijn voor de operationele organisatie.

Management informatie is belangrijk, maar ik denk niet dat ondernemers alleen maar met onderbuik gevoelens hun bedrijf runnen. Ondernemers zijn hard werkende mensen, die inderdaad zo nu een dan eens een gok noemen, ze voelen dan inderdaad in hun onderbuik dat ze dit of dat moeten doen. En ja, dat kan fout gaan, dat voorkom je niet met management informatie of getallen vullende jaarverslagen. Ondernemen is risico’s nemen en dat is niet met een puur wetenschappelijke getalsmatige sturing te voorspellen. Accountants zouden zelf eens een poging moeten ondernemen hun ‘cijfercircus’ aanzinelijk te vereenvoudigen en zich meer te richten op adviezen in de operationele sfeer in plaats van wijsheid achteraf.

Wat vinden jullie van het spanningsveld tussen de dagelijkse gang van zaken binnen een onderneming en de rol van accountants?