Nederlands Dagblad: website moet geld gaan opleveren, ANP berichten gratis

Hoofdredacteur Peter Bergwerff van het Nederlands Dagblad gaat vanaf het laatste kwartaal van dit jaar geld vragen voor toegang tot de website van het op christelijke grondslag gebaseerde dagblad.

nd.png

Op zichzelf is het inmiddels niet meer opmerkelijk dat uitgevers steeds vaker de stekker uit ‘gratis’ trekken en pogingen doen een verdienmodel achter hun content te leggen. Bij het Nederlands Dagblad is er nieuwe variant op deze zoektocht bedacht. Alle door de ANP aangeleverde berichten blijven wel gratis.

bergwerff.jpgBezoekers moeten dus wel betalen voor de door de krant zelf gemaakte redactionele meerwaarde van de eigen redacteurs. Toch is deze stap merkwaardig te noemen, temeer omdat Bergwerff al op voorhand denkt 95% van zijn lezers te gaan verliezen. Daarnaast is het wat merkwaardig het ANP nieuws af te doen als een ‘weggevertje’ zonder waarde. Natuurlijk zijn de ANP berichten kort, helder, duidelijk, precies, maar uiteindelijk misschien wel een beetje saai te noemen. Maar op deze wijze zet de krant een belangrijke toeleverancier van nieuws wel een beetje in een negatieve positie. En in hoeverre zal de krant de verhouding ANP/eigen nieuws gaan inrichten?

Bergwerff denkt toch op langere termijn meer geld te gaan verdienen met betalende lezers, dan het geld dat nu verdiend wordt met de web advertenties. Ook dat is interessant, het geld verdienen aan advertenties zet hij daarmee op de tweede plaats.

Voor de gehele operatie heeft het dagblad een beroep gedaan op het Stimuleringsfonds voor de Pers. Dit fonds verstrekt subsidies aan uitgevers ten behoeve van de persverscheidenheid.