Agrarisch Dagblad: eerste dagblad met lagere frequentie

agd.jpgUitgever Reed Business gaat de frequentie van het Agrarisch Dagblad terugschroeven. De krant die 5 keer per week verscheen zal binnenkort slechts 3 keer per week gaan verschijnen.

De papieren versie zal vooral diepgang en analyse gaan bevatten, terwijl het web qua koers wordt verlegd naar de actualiteit. Ik heb deze mogelijkheid al eens eerder geopperd op deze site. Het is niet uit te sluiten dat op termijn ook de meer reguliere landelijke dagbladen iets dergelijks gaan doen.

Reed Business zegt ook de website alleen toegankelijk te maken voor betalende lezers binnen het zogenaamde agd.media abonnementsmodel. De kranten die dinsdag, donderdag en in het weekend zullen verschijnen, krijgen de namen agd.dinsdag, agd.donderdag en agd.weekend.

De nog relatief jonge krant, stammend uit 1986, was in ons land in 2003 de eerste krant op tabloid formaat.