Onderzoek PIBN over 2009: Crisis stopt groei internetindustrie

pibn.pngPIBN’s nieuwe directeur Jonas Nouwen onderzocht binnen de vereniging de omzet- en winstcijfers over 2009. Zijn conclusies: de omzet bleef vrijwel overanderd ten opzichte van 2008, de groei is eruit en de winstmarges staan onder druk.

Nouwen: ‘Toch zijn we niet negatief gestemd, gemiddeld wordt er in de branche nog wel winst gemaakt, waarmee de gezamenlijke bedrijven het bewijs leveren de financiële crisis het hoofd te kunnen bieden’.

PIBN vertegenwoordigt een groot aantal toonaangevende – en dus ook al lang bestaande – internetbureaus in ons land. De gezamenlijke omzet van de PIBN bedrijven is een belangrijke graadmeter voor de gehele branche, die in 2009 voor het eerst sinds de eerste ‘internet crisis’ geen groei liet zien. Volgens Nouwen is dat echter wel opmerkelijk, daar de branche in de daaraan voorgaande jaren juist enorme groeicijfers heeft getoond.

Dat de branche het nog redelijk doet is ook te danken aan de verbreding van de dienstverlening. PIBN leden zijn al lang niet meer technische internet bureaus, die puur websites bouwen. De meesten zijn inmiddels uitgegroeid tot volledige communicatie advies bureaus, weliswaar gericht op de on-line en mobiele wereld, maar bieden daarbinnen wel volledige one-stop shopping concepten vanaf marktstrategie via marktanalyse tot en met implementatie.

Onlangs werd de vereniging uitgebreid met drie nieuwe leden: e-sites uit Breda, TTY Internet Solutions uit Amsterdam en Zicht Nieuwe Media Ontwerpers uit Rotterdam.

Het Platform Internet Bureaus Nederland heeft zich vorig jaar aangesloten bij de Federatie Dutch Creative Industries.

2 reacties

 1. Hugo Messer op 23 januari 2010 om 10:13

  Hi Peter

  interessant onderzoek. Het is wel verbazingwekkend, je zou denken dat internet juist door bedrijven aangegrepen wordt als instrument om het hoofd boven water te houden en meer klanten aan te trekken. Wij bedienen ook bedrijven in Zweden en Duitsland en daar horen we die geluiden juist wel. Door de recessie hebben ze het nu juist veel drukker.

  hugo 2. Peter Luit op 23 januari 2010 om 12:08

  @Hugo: het is echter wel belangrijk te weten dat veel PIBN leden de breedte van hun activiteiten hebben uitgebreid, dus niet alle omzet komt direct uit het bouwen van sites. Misschien zou het ook interessant zijn om meer concrete gegevens van de omzetverdeling te zien. Maar voorzover ik weet houdt het PIBN de cijfers alleen intern beschikbaar voor de leden. Een procentuele verdeling zou echter ook voor anderen nuttige informatie kunnen bevatten.

  Peter