Tussenstand onderzoek innovaties in mobiele applicaties

Nieuwsmarkt voert al ruim een jaar onderzoek uit naar innovaties in mobiele applicaties, die gevoed worden door consument gewenste relevante content van uitgevers en brandowners/retailers. De ontwikkelingen verlopen zeer langzaam, niet in de minste plaats door angst om de bestaande ketens ingrijpend te veranderen.

Lees meer

Tweede deel onderzoek nieuwsmarkt.nl van start

Het door het Stimuleringsfonds voor de Pers gesubsidieerde project nieuwsmarkt.nl gaat een tweede fase van het onderzoek starten. Centraal staan brandowners en retailers in het speelveld van advertentiebewegingen bij uitgevers en daarbuiten.

Lees meer

Nieuwsmarkt ontvangt subsidie voor onderzoek on-line businessmodellen

Het jonge bedrijf Nieuwsmarkt uit Velsen ontvangt 48.000 euro subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Pers voor het doen van onderzoek naar nieuwe on-line/mobiele business modellen in de media keten. Het onderzoek kijkt over de grenzen van uitgevers, adverteerders en media consumenten. Tevens zal een mobiele demo applicatie worden ontwikkeld om een geheel nieuw concept aan de markt te presenteren.

Lees meer