Tweede deel onderzoek nieuwsmarkt.nl van start

stpers.pngHet door het Stimuleringsfonds voor de Pers gesubsidieerde project nieuwsmarkt.nl gaat een tweede fase van het onderzoek starten. Centraal staan brandowners en retailers in het speelveld van advertentiebewegingen bij uitgevers en daarbuiten.

• Uitgeversonderzoek moet nog verder getalsmatig onderbouwd worden
• Uitgevers allemaal zoekende en willen wel wat, maar weten (nog) niet hoe
• Onderzoek is niet alleen gericht op grote krantenbedrijven en grote tijdschriftenuitgevers

‘Het onderzoek naar de uitgevers is nog lang niet afgerond, maar vanwege het te doorlopen traject is het wel al noodzakelijk het tweede traject te beginnen’. Uit het uitgevers onderzoek blijken inmiddels een paar zaken centraal te staan, die we echter met nog wat meer getalsmatige onderbouwing ook daadwerkelijk als conclusies zouden kunnen neerzetten.

Het valt onder andere op dat uitgevers lang niet zo snel en gretig een app willen laten ontwikkelen, zoals nu wordt verondersteld door de bewegingen van een paar grote marktpartijen. Daarbinnen blijkt het maken van de app vooral technisch centraal te staan, terwijl gelijktijdig wordt gezocht naar mogelijke – vooral toekomstige – verdienmodellen. Ook is men vaak niet echt op de hoogte van de verschillende typen apps, elk met hun eigen specifieke eigenschappen en doelen.

nm.pngDe relatie met adverteerders blijkt ook niet centraal te staan bij het (laten) maken van een app. Individuele deals worden doorgaans niet gebaseerd op onderliggende visies en daaruit voortvloeiende tarieven.

Zeer opvallend zijn de verschillende standpunten van uitgevers op de vraag in hoeverre de consument middel profielen zelf kunnen bepalen, welke content zij wensen te ontvangen. En het gaat vele uitgevers te ver indien titel en content wordt ontkoppeld en onder invloed van consument profielen per onderwerp naast elkaar kunnen worden geconsumeerd.

Tot slot vindt de gemiddelde uitgever dat zij hun adverteerder ‘bezitten’ en dat zij vooral goed op de hoogte zijn van bereik en conversie. De consument daarin een stukje sturing geven, werd veelal gezien als ongewenst.

Daarom beginnen we nu al met het tweede deel van het onderzoek. We zijn zeer benieuwd naar de reacties van brandowners en retailers. Inmiddels is een begin gemaakt met de vragenlijst, die nu al on-line te bekijken is. Wordt vervolg.