E Ink met full color – eReaders vechten terug

E Ink is bepaald nog niet uitgespeeld in het speelveld van eReaders. De in het ‘verdomhoekje’ geraakte leesplankjes na de komst van de iPad zouden met fullcolor een inhaalslag kunnen maken. Of is het te laat?

Welke eReader fabrikanten zullen de Triton Imaging Film technologie gaan toepassen?

E Ink ontwikkelde Triton Imaging Film. De naam zegt het al, E Ink werkt met drie films rood, groen en blauw, die als filters werken op basis van dezelfde E Ink technologie bij de zwart/wit displays.

Er zijn veel argumenten om te kiezen voor E Ink technologie. Belangrijkste tegenargument is bewegend beeld. Maar dat neemt niet weg dat full-color E Ink toepassingen zal vinden in kranten en magazines, die straks ‘over-de-iPad-hype’ heen zullen zijn en tegen zo laag mogelijke kosten content digitaal willen distribueren.