Keuze WordPress vormgeving dilemma tussen creativiteit en techniek

WordPress kent vele duizenden zogenaamde ‘Themes’, vormgevings templates, op basis waarvan een WordPress website gebouwd kan worden. Themes worden door zeer uiteenlopende ontwikkelaars/vormgever ontwikkeld.

• Zorgen dat vormgevingsfunctionaliteit en de inhoud van de vormgeving gescheiden kunnen blijven

parent.png

Parent als 'blauwdruk'

Verreweg de meeste Themes zijn gratis, zogenaamde Premium Themes kosten doorgaans niet meer dan 50-70 euro per stuk. Vele honderden websites bieden themes aan en de keuze is zowel makkelijk als moeilijk.

Makkelijk als je gewoon op basis van je visuele indruk een theme beoordeelt en dat dan vindt passen in de lijn van de site die je wilt ontwikkelen. Maar de keuze is minstens net zo moeilijk als je een theme wilt kopen met voldoende mogelijkheden om de vormgeving aan te passen.

child.png

Child met eigen 'vormgeving'

Natuurlijk zijn themes altijd aan te passen, maar de vraag is hoe je dat kunt doen. Een opsomming van mogelijkheden:

– Zelf ‘programmeren’ in HTML/PHP/SQL code is nogal arbeidsintensief en heeft inhoudelijk weinig met vormgeving te maken. Bijkomend nadeel is dat bij elke update de code opnieuw moet worden ingevoerd, tenzij elke variabele voor wat betreft vormgeving bij de ontwikkeling van het theme wordt opgeslagen in de SQL database.

– Er zijn heel veel themes waarbinnen je zaken kunt aanpassen met slechts kennis van en gevoel voor wat kleurcodes, breedte en hoogtes van elementen, lettertypen en te plaatsen widgets (veelal door middel van plug-ins). Ook hier geldt dat als het theme goed is geprogrammeerd alle instellingen in de database zijn opgeslagen, alleen bij een gelijkblijvende structuur van de vormgevingsaspecten in de database kan het theme zonder problemen een upgrade met behoud van vormgeving doorstaan.

– Er zijn ook themes ontwikkeld met een export functie van de settings, er wordt dan een klein bestandje aangemaakt, waarin alle variabelen die in het theme zelf zijn aangepast, worden opgeslagen. Bij een upgrade van het theme kunnen dan alle parameters in één keer worden geïmporteerd en is de vormgeving weer hersteld. Een voorbeeld hiervan is Atahualpa.

– Dan is er nog de nodige verwarring over Frameworks, Parent Themes en Child Themes. Een framework is een soort basisset waarlangs themes ontwikkeld kunnen worden. Frameworks hebben dus zelf geen doel om een theme te zijn! Frameworks zijn ontwikkeld voor theme ontwikkelaars, die op basis van die basisset een theme willen ontwikkelen.
Verreweg de meeste regulier aangeboden themes zijn parent themes. Child themes zijn in feite niets anders dan een eigen CSS (Cascading Style Sheets) met een paar kleine aansturende PHP files, die het parent theme aanspreken. Het parent theme kan dan zonder problemen worden ge-upgrade, terwijl vanuit het child theme de vormgeving blijft bestaan. Genesis, Hybrid en Thematic zijn voorbeelden van Frameworks.

– Tot slot zijn er nog volledig interactieve omgevingen, zoals Headway, waar een visual editor een vormgevingsomgeving aanbiedt. Daarbinnen kunnen naast een aantal bestaande templates, ook eigen templates worden opgeslagen.

1 reactie

  1. Peter Luit op 2 januari 2011 om 11:57

    Ik krijg vaak de vraag welke keuze ik zelf maak voor een Theme. Ik maak dus gebruik van Atahualpa. Dat is echter geen Framework, van waaruit ChildThemes gemaakt kunnen worden.
    Sommigen vinden Atahualpa een ‘draak’, met bijna 300 instellingen is het ook wel behoorlijk omvangrijk. Maar de enorme flexibiliteit en de mogelijkheid de instellingen in een bestand te bewaren, maakt het voor mij een goed bruikbaar theme, waarin ik werkelijk alles kan maken wat er gevraagd wordt.

    Echte codefreaks zullen de opbouw van sources vanuit Atahualpa wat warrig vinden, ik kan ze daar geen ongelijk in geven. Ik denk dat op dat gebied nog wel wat verbeterd kan worden, andere themes scoren daarin stukken beter en leveren netter code. Welke invloed dat op SEO heeft, kan ik niet overzien.