Is een standaard voor tablet-publishing wel zo wenselijk?

Uitgevers experimenteren volop met de iPad en straks de Galaxy Tab en mogelijk eind deze maand ook nog met de XOOM. En er is meer onderweg. Vraagt dit om een standaard of belemmeren we daarmee juist de creativiteit om ‘het nieuwe lezen’ een impuls te geven?

• CMBO’s DALTC begint met beperkt verkennend onderzoek
• Is het nu nog wat te vroeg voor een standaard, of er nu wel juist een onderzoek naar beginnen?
• Vul a.u.b. de poll rechts op de site in!

TabletsCMBO’s DALTC heeft in de afgelopen jaren gezorgd voor standaarden of het gebied van vooral Certified PDF binnen het segment ‘publiekstijdschriften’. Nu die standaard inmiddels grootschalig is omarmd, werd het tijd de bakens te verzetten naar andere werkgebieden. Aanvankelijk werd nagedacht over JDF (Job Definition Format) voor het ontwikkelen van standaard workflows, maar al snel bleek (door de actualiteit) tablet publishing meer tot de verbeelding te spreken.

Nu er langzaam maar zeker wat ervaring wordt opgedaan met tablet-publishing is het de vraag waard om na te denken over mogelijke standaarden. Maar er zijn veel vragen die beantwoord moeten worden alvorens je over ‘nut en toepasbaarheid’ kunt spreken.

– Is een standaard alleen bedoeld voor de onderliggende technologie (native, webapp etc.)?
– Moet een standaard gelden voor alle tablets (formaten, OS etc.)?
– Vinden uitgevers een standaard wenselijk?
– Gaat een mogelijke standaard over de workflow of over de technologie?
– Worden de huidige gereedschappen al als standaard beschouwd/bestempeld?
– Belemmert een standaard de creativiteit op het gebied van het ‘nieuwe lezen’?

En zo is er wel wat meer te bedenken. Op 8 maart komen een aantal mensen van verschillende grote uitgeverijen bijeen samen met een aantal technologie- en servicepartijen om over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Dus puur ter verkenning of deze ontwikkeling wenselijk is. Ik houd u op de hoogte.

Suggesties om het juist wel of juist niet te doen, zijn van harte welkom! Wilt u als specialist ook aanwezig zijn? Laat het dan even weten, er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar binnen de werkgroep.

2 reacties

  1. Merien op 7 februari 2011 om 20:28

    Tablets bestaan op zich al jaren, maar zijn nog maar net doorgebroken. Als je je nu gaat vastleggen op standaarden dan bevries je de ontwikkeling. Dat is juist voor traditionele bedrijven een gevaar. Nieuwkomers zullen, ongehinderd door industriestandaarden, innoveren. De oude print branche zal ondertussen stil staan.

    Daarnaast zal je zien dat de scheiding tablet, laptop, mobiel en zelfs TV niet heel scherp te stellen is. Tussen print en digitaal is een duidelijke scheiding. Maar binnen digitaal is alles redelijk fluide. Bovendien is er nog veel in ontwikkeling, denk aan connected TV en de verbinding TV en second screen.

    Nu is de tijd om te innoveren. Als we honderd jaar verder zijn moeten er misschien dingen worden vastgelegd in standaarden.



  2. Peter Luit op 7 februari 2011 om 20:31

    @merien: mee eens, ik ben dan ook heel benieuwd naar de reacties van de uitgevers die deel uitmaken van deze al jaren bestaande werkgroep op het gebied van standaarden rondom print (PDF) workflows. De 8e maart is dan wat mij betreft ook een leuke verkenning en hoeft wat mij betreft nog geen eens een poging te zijn om eraan te beginnen. Ik deel je twijfels op dit moment dan ook van harte.