Hoe zit het nou met eReaders/eBooks?

Ruim een jaar na de lancering van de iPad, hoor je links en rechts voldoende over al dan niet verschijnende en of te koop zijnde tablets van Samsung, RIM en hier en daar nog een onbekend ‘zwerfmerk’.

• Veel stof: Ilja Leonard Pfeijffer: ‘Betaalt er straks nog iemand voor mijn nieuwe boek?’
• eBook markt leeft wel degelijk, vooral in de VS worden flinke omzetstijgingen gerealiseerd
• Haat/liefde verhouding uitgevers met Apple resulteert soms in vreemde juridische dwalingen van de geest
• Veel meer aspecten dan alleen de eReader, ook wereldwijde markt is veel meer versnipperd met specifieke lokale eigenschappen

Wat horen we nog over eReaders/eBooks? Het lijkt een markt die zich slechts nog beweegt in alle stilte. Maar wie wat dieper graaft, vergist zich. De eReader/eBooks markt is absoluut niet de dood gestorven die sinds de komst van de iPad door sommige analisten werd voorspeld. Minder sexy qua uitstraling, zou je hooguit kunnen zeggen. Maar dat was al sinds de komst van de eerste iLiad het geval. Eerder een technologie product, dan een gadget met een stuk doortrapte marktbewerking.

Voor gebruikers van eReaders is het primaire proces gericht op het kunnen lezen eBooks, al dan niet legaal verkregen. De achterliggende belangenstrijd op technologisch gebied gaat veelal aan hen voorbij. Een bekende speler is Amazon, die met de Kindle een redelijk exclusieve positie heeft verworven. Net zoals bij Apple met de iPad, valt ook wel bij Kindle wat op te merken over al dan niet beschikbare ‘openheden’, businessmodellen en afspraken met uitgevers. Na Kobo, richt ook Amazon zich op lezen via (mmer open) HTML5 technologie, waarmee In ieder geval de Apple AppStore voor de koop van boeken kan worden vermeden. De Kindle Cloud Reader is het gevolg van het nogal eenzijdige beleid van Apple om als distributeur de touwtjes rondom eBook verkopen in handen te willen houden. Het is de vraag hoelang deze spelers hun native apps in de Apple AppStore zullen blijven behouden.

De basis voor het optimisme rondom de ‘gewone’ eReaders is vooral ingegeven door de ontwikkelaar van de ePaper technologie: eInk, die overigens meer doet dan alleen schermpje maken voor eReaders. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen ‘double-digit’ groeicijfers en verwacht dit jaar pakweg 28 miljoen ‘schermpjes’ te verkopen. Verreweg de meeste eReader aanbieders betrekken de schermtechnologie van eInk.

De illegaliteit rondom eBook content kent vele aspecten die wereldwijd niet op één hoop geveegd kunnen worden. Wat de prijs van een eBook moet zijn is echter wel een voortdurende bron van discussie bij zowel de consument, de uitgever, de distributeur en niet in de laatste plaats ook de auteur. Er is in deze niet één wijsheid, maar meerderen en het is ook zeker wijs af en toe achterom te kijken naar de wijze waarop een papieren boek zijn leven slijt. Of de prijs van een eBook dichtbij een papieren boek moet liggen, is ook in ons land een discussie, vooral ingegeven door de wet op de vaste boekenprijs, die overigens niet geldt voor eBooks.

Uitgevers die hun eBooks voor een relatief klein verschil ten opzichte van print aanbieden, zou je kunnen verwijten dat zij een stuk illegaliteit in de hand werken, waarmee de auteur rechtstreeks benadeeld wordt. 500 keer iets verkopen voor €20 lijkt aardig, maar een geheel ander omzetcijfer wordt via vrijwel dezelfde kosten bereikt wanneer datzelfde boek 2000 keer wordt verkocht voor €7,50. Volgens mij is het zeker niet zo dat de illegaliteit vooral een generatie kwestie is. Mensen willen een rechtvaardige prijs betalen, maar weten gevoelsmatig heel goed welke extra kosten een papieren boek met zich meebrengen ten opzichte van een eBook, welke als download via een website gekocht kan worden.

In die zin is de discussie rondom eReaders en tablets versus hun eBook content blijvend interessant. Want links- of rechtsom: beide apparaten veranderen de keten van content consumptie. En ook auteurs doen er goed aan na te denken over hun eigen eShop, dat kan inmiddels! Literaire auteurs zijn misschien nog te arrogant om hun eigen verkoop inspanningen te regisseren, maar de markt van auteurs is groot genoeg om veel meer zelf te doen. Natuurlijk gebeurt dat inmiddels ook wel al, maar volgens mij nog op relatief kleine schaal. Velen hebben het nog altijd over de rol van de uitgever. Is die misschien eindigend, of blijft er voldoende toegevoegde waarde bestaan om als auteur alles uit te besteden, behalve dan het schrijven van het manuscript? Geef je mening.

Bron voor meer informatie: eReaders.nl