LUIT.nl gaat identiteiten combineren

LUIT.nl gaat de websites luit.nl, peterluit.nl en nieuwsmarkt.nl combineren in één multisite/portal. Met nieuwe inzichten ben ik tot de conclusie gekomen, dat mijn on-line identiteit versnipperd is, hetgeen onduidelijkheid opwekt bij grote groepen opdrachtgevers.

hersenoorlogDeze website wordt de basis van die combinatie. Mijn schrijfactiviteiten onder peterluit.nl zullen uiteindelijk (nee, nu nog niet zoeken hoor) worden geplaatst onder luit.nl/dehersenoorlog. En nieuwsmarkt.nl zal eveneens worden geplaatst in een subdeel van luit.nl.
nieuwsmarktDaarvan is de naam is nog niet bekend. Ten tijde van de oprichting van nieuwsmarkt.nl was de gehele marktsituatie geheel anders dan thans het geval is. De merknaam LUIT doet het nog steeds goed, ondanks de verschuiving van puur consultancy naar meer tactische activiteiten. Consultancy wordt veel meer verpakt in de opzet van het advies om te komen tot de ontwikkeling en bouw van crossmediale producten.