LUIT.nl gaat intensiever samenwerken met 24app.nl

LUIT.nl gaat intensiever samenwerken met 24app.nl uit Krommenie, specialist op het gebied van online mobiele content publicatie systemen. Samen beschikken beide bedrijven over zowel technisch inhoudelijke kennis en vooral media workflow kennis rondom complexe crossmediale producties.

peter-plijnaarPeter Plijnaar: ‘We kennen elkaar al geruime tijd en hebben ook al in het verleden op diverse terreinen samengewerkt. Binnen 24app.nl kunnen we de kennis en kunde van LUIT.nl goed gebruiken, daar waar het crossmediale webproducties omvat, vanaf eenvoudige business websites tot en met complexe portalen, o.a. geïntegreerd met webshops, leeromgevingen en forums’.

De kennis die nodig is om apps te maken, met daarbinnen een publicatie omgeving, is omvangrijk vanwege de nogal strikte regels waaraan zowel apps als content dienen te voldoen. 24app.nl heeft die kennis in huis en kan het gehele proces (of indien gewenst een gedeelte ervan)  uit handen nemen, waardoor opdrachtgevers zich puur met de primaire inhoud kunnen bezighouden.

Peter Luit

Peter Luit: ‘Een up-to-date team staat garant voor de laatste kennis en kunde op het gebied van de technologie rondom iOS en Android. Voor mij een enorme toegevoegde waarde naast mijn bestaande dienstverlening en producties’.

Beide bedrijven versterken elkaar in markten waar content steeds vaker via vooral digitale weg moet worden gedistribueerd. Binnen de samenwerking wordt aan opdrachtgevers een breed palet aan media publicatie mogelijkheden aangeboden.