Meedoen aan project ‘The Hyperlocal Academy’ van Hogeschool Utrecht

Het Stimuleringsfonds voor de Pers heeft een subsidie toegekend aan de Hogeschool Utrecht (Centrum voor Communicatie en Journalistiek) voor enerzijds onderzoek naar hyperlokale nieuwsmedia en anderzijds een aantal workshops voor hyperlokale initiatieven in ons land. Ik lever een bijdrage aan één van de 4 workshops.

• Workshops beginnen nog voor de zomer
• Bedoeld voor reeds ervaren ondernemers/medewerkers aan bestaande lokale nieuwsmedia
• WordPress als basis voor de techniek

Workshops

huDe workshops omvatten onderwerpen rondom commercie, sociale media integratie, techniek en content ontwikkeling. Vier onderwerpen welke van groot belang zijn voor hyperlokale nieuwsmedia. Volgens Piet Bakker (lector massamedia en digitalisering) is de versnippering im omvang, kwaliteit, bereik en resultaten enorm. Het door het SvdP gesubsidieerde programma zou daar verbetering in kunnen aanbrengen.

Zeer uiteenlopende resultaten bij hyperlokale media

Met een door de Hogeschool Utrecht georganiseerde intake wordt meteen een deel van het onderzoek ingevuld om die versnippering in kaart te brengen. Zo wordt in de intake gekeken naar de behoeften van de deelnemers. Bakker verwacht dat vooral commercie en content ontwikkeling veel aandacht zullen trekken. De vier modules kunnen afzonderlijk worden ‘geboekt’, maar deelnemers kunnen ook kiezen voor het gehele pakket. Nog voor de zomer zal een aanvang worden gemaakt met de eerste modules.

Techniek

nieuwslokaalIk mag de module ’techniek’ invullen en zal vooral ingaan op o.a. content aggregatie technieken, Google Analytics, mobiele weergave, integratie social media en technieken om content toegankelijk te maken voor geregistreerde ‘gebruikers’. Het programma is momenteel in ontwikkeling. Een in ontwikkeling zijnde website zal dienen als ‘begeleiding‘ voor de deelnemers.