Zoeken in een content management systeem

Op een ‘gewone’ website met pagina’s en een berichten tijdlijn is zoeken naar inhoud niet zo spannend. Het is zelfs de vraag in welke mate de zoekfunctie nog wel wordt gebruikt op dergelijke websites. Dat wordt anders bij bedrijfswebsite met diensten en/of producten, waarin de klant op zoek gaat naar relevante inhoud, die ertoe doet. Een voorbeeld.

Doeltreffend op zoek naar producten met diverse specificaties

Het gebruik van ‘gewone’ berichten om producten of diensten te specificeren is beperkt tot titel en een algemeen tekstblok. De metadata bestaat dan uit bijvoorbeeld auteur, publicatiedatum, soort bericht (categorie) en wellicht nog wat aanvullende tags (een paar treffende woorden die in de tekst voorkomen). Er is geen sprake van indexeerbare velden, waarin specifieke eigenschappen van een product of dient kunnen worden ingevoerd, zoals bijvoorbeeld hoogte, breedte, oppervlakte, of soort dienst etc. De indexeerbaarheid van velden bepaalt in hoge mate de doorzoekbaarheid. Maar er is meer nodig om in meerdere velden gelijktijdig te kunnen zoeken.

Ook een uitdagende ‘zoek & vind’ opdracht? Neem contact met ons op en wij kijken samen met u naar een geschikte oplossing

Databases

Databases hebben een structuur van records en velden. De records zijn de afzonderlijke ‘kaarten’ waarop de gegevens (velden) van elke dienst of product staan vermeld. En de velden zijn de zoekargumenten (indexvelden) waarop de bezoeker op zoek kan gaan naar relevante inhoud. Door zoekvelden te combineren kunnen zoekopdrachten worden gecombineerd en worden zoekresultaten in toenemende mate verfijnd.

Concreet voorbeeld

Om de meerwaarde van zoeken en vooral vinden te laten zien, kozen we een concreet voorbeeld voor dit artikel. Het gaat om een onderneming die calculaties maakt voor glasproducten op basis van bepaalde specificaties. Die specificaties zijn ook de zoekargumenten om geschikte producten te kunnen vinden. Naast het vinden, werden ook eisen gesteld aan de weergave van de gevonden records op zowel de archiefpagina als voor de afzonderlijke records.

Uitgangspunten

Onderstaand scherm laat het uitgangspunt zien voor de nu in uitvoering zijnde opdracht. De tot nu toe bestaande oplossing was complex, dedicated geprogrammeerd en vooral lastig te onderhouden qua content. De diverse zoekopties in het bovenste gedeelte vormden de eerste uitdaging en ten tweede de lijstweergave van de zoekresultaten.

De oplossing moet technisch gezien passen binnen de WordPress toolbox, waarop de website van de opdrachtgever is gebaseerd. Belangrijker was de eis dat het invoeren en bewerken van ‘ramen’ op eenvoudige wijze moest kunnen plaatsvinden. Aan beide eisen is voldaan. Op basis van onderstaand scherm worden ‘raamgegevens’ ingevoerd.

In het ‘grote vlak’ worden de database velden gevuld, aan de rechterzijde worden de zogenaamde metadatavelden ingevoerd. Dat zijn velden, waaruit per ‘raam’ steeds dezelfde velden van een bepaalde waarde moeten worden voorzien. Deze velden vormen bij het zoeken de basisstructuur voor het zoekscherm. Onderstaand scherm laat een voorbeeld zien van een zoekopdracht en de daaruit getoonde resultaten. (twee kolommen zijn vanwege vertrouwelijkheid gegevens afgedekt weergegeven).

Technisch

In de nu voorliggende oplossing is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande uitbreidingen die binnen WordPress kunnen worden geïntegreerd. Slecht een kleine hoeveelheid programmeerregels was nodig om de verschillende componenten aan elkaar te koppelen. De oplossing is daardoor stabieler, minder onderhoudsintensief, makkelijker te gebruiken voor de eindgebruiker en dus in zijn totaliteit toekomstbestendig.