STIR en NOM: Sanoma bereikt 91% van de bevolking

De Stichting Internetreclame (STIR) en Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) berekenden dat uitgever Sanoma maar liefst 91% van de Nederlandse bevolking bereikt met haar crossmediale uitgaven.

STIR en NOM publiceren voor het eerst gecombineerde cijfers waarin print en on-line qua bereik met elkaar worden vergeleken. Zo kan het gecombineerde effect van print- en internetactiviteiten overtuigend duidelijk gemaakt worden richting adverteerders en mediabureaus. Print heeft binnen Sanoma een bereik van 73% en on-line scoort 65%.

Sanoma zegt blij verrast te zijn met deze gecombineerde cijfers.

De meeste tijdschriften zijn allang niet meer een blad alleen. Ook via websites, evenementen en producten worden consumenten bereikt.

Met het NOM-/STIR-databestand wordt de overlap in het bereik tussen een papieren titel en online titel inzichtelijk gemaakt. De onderzoekers van NOM en STIR hebben samen met Pointlogic, die de opdracht voor de datafusie van de twee bestanden heeft gekregen, een methode ontwikkeld die aan alle eisen voldoet. Aan een basisbestand, in dit geval de NOM Doelgroep Monitor (juli 2007 t/m juni 2008), met daarin de leeskansen van dagbladen en tijdschriften, zijn kansen voor het bezoek aan websites toegevoegd. Met het nieuwe databestand kan berekend worden wat het bruto en netto bereik is van een combinatie van printtitels en internetsites.